Partners

Samen Digitaal Veilig is een initiatief van branche- en beroepsorganisaties in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en met steun van ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken.

Professionele ledenorganisaties dienen steeds betere ondersteuning te bieden aan hun leden. Samen kunnen zij meer bieden. Samen Digitaal Veilig faciliteert deze samenwerking. De inhoud van Samen Digitaal Veilig wordt bedacht in co-creatie voor en door deelnemende branche­organisaties.

Nederlandse bedrijven en Samen Digitaal Veilig NIS2

De samenleving wordt steeds digitaler en dat brengt veel voordelen met zich mee: efficiency, je klanten beter kunnen helpen, beter intern samenwerken, werken op afstand, online vergaderen etc. Het draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van onze leden. 

Digitaal werken is echter niet zonder risico. We merken dat veel ondernemers veilig digitaal werken niet direct op het netvlies hebben. Dat is te begrijpen want het is een complexe materie en veel ondernemers denken dat ze het al op orde hebben. Ze vertrouwen hun leveranciers. Ze vertrouwen hun medewerkers. Logisch. Toch zijn er gaten die vrijwel niemand ziet. Tenzij je er een compleet beeld van hebt. Helaas is het gevolg dat de digitale veiligheid van veel organisaties, zowel grote als kleine, nog niet op orde is. 

Een gemiddelde ondernemer doet natuurlijk de voordeur van het bedrijfspand keurig op slot. Ook bij woningen is een inbraakveilig slot tegenwoordig standaard. Maar als we kijken naar de digitale wereld dan hebben we de boel nog niet op orde. Het digitale hang- en sluitwerk is niet goed geregeld. 

Om bedrijven, ondernemers en organisaties te helpen heeft MKB-Nederland samen met een aantal branches en ministeries ondersteuning geregeld: Samen Digitaal Veilig. Met Samen Digitaal Veilig kan men makkelijk de eerste stappen zetten om digitaal veilig te worden. 

De eerste partners zijn inmiddels aan de slag. Samen met hen is de intentie om bedrijven, ondernemers en organisaties digitaal veiliger te maken door hen te helpen bij op weg naar meer digitale weerbaarheid. 

Samen Digitaal Veilig ondersteunt de partnerverenigingen met informatie, communicatiemateriaal, webinars, demo’s, bijeenkomsten etc.  Alle hulp die nodig is om dit onderwerp succesvol te introduceren bij de leden en om ze te helpen in de complexe maar belangrijke wereld van digitale veiligheid. 

Ook meedoen?

Neem contact op met: