Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Disclaimer

Op deze pagina bevindt zich de disclaimer van www.samendigitaalveilig.nl. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van Samen Digitaal Veilig, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder tekst, fotomateriaal, en andere materialen, is eigendom van Samen Digitaal Veilig en wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Het gebruik van informatie van de website is toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits deze niet wordt gekopieerd, verspreid, of op enige andere wijze misbruikt. Voor hergebruik van de inhoud, anders dan toegestaan door dwingend recht, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Samen Digitaal Veilig vereist.

Hulpmiddel

Let op: Het NIS2 Quality Mark, aangeboden door Samen Digitaal Veilig, is bedoeld als hulpmiddel voor NIS2 bedrijven en hun toeleveranciers om te kunnen voldoen aan de NIS2-wetgeving. Dit keurmerk biedt richtlijnen voor de te nemen maatregelen, gebaseerd op de wettelijke verplichting om de toeleveringsketen te beveiligen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de aanwezigheid van het NIS2 Quality Mark geen volledige naleving van de wetgeving garandeert en dat er dus geen rechten aan het keurmerk kunnen worden ontleend.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Samen Digitaal Veilig streeft naar actuele en correcte informatie op haar website. Echter, wij bieden deze informatie en producten aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te wijzigen, verwijderen, of herplaatsen zonder voorafgaande kennisgeving. Samen Digitaal Veilig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op externe websites waarnaar verwezen wordt via hyperlinks.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan worden gewijzigd. De meest recente versie van de disclaimer is te vinden op de website www.samendigitaalveilig.nl . Gebruikers worden aangeraden de disclaimer regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Gebruikers van het NIS2 Quality Mark en bezoekers van de website van Samen Digitaal Veilig dienen zich bewust te zijn van deze voorwaarden en deze te respecteren.