Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Alles over NIS2

Samen Digitaal Veilig is de plek waar je als bedrijf, groot of klein, de meest relevante NIS2 informatie kunt vinden over de impact op de leveringsketen.

Wat is de NIS2 richtlijn?

De nieuwe NIS2 richtlijn verplicht organisaties strengere beveiligingsnormen te volgen om het cybersecurityniveau in Nederland te verbeteren.

Wat moeten bedrijven allemaal doen?

De maatregelen die je moet nemen als je onder de NIS2 valt variëren en zijn afhankelijk van de risico’s. Samen Digitaal Veilig biedt passende NIS2 ondersteuning.

NIS2 checklist

Met de NIS2 checklist zie je in één oogopslag wat je moet doen om je cybersecurity te versterken en te voldoen aan de wet.

Wat is NIS2?

Vanuit Europa komt een nieuwe richtlijn: NIS2. De nieuwe wet voor digitale veiligheid.

Valt mijn bedrijf onder NIS2?

Controleer direct of jouw bedrijf moet voldoen aan NIS2

Hoe werkt NIS2 in de toeleveringsketen?

Lees meer over NIS2 ketenzorgplicht en de bijbehorende verplichtingen, risico’s en oplossingen

NIS2 ondersteuning door Samen Digitaal Veilig

Samen Digitaal Veilig biedt essentiële en belangrijke bedrijven en hun toeleveranciers praktische ondersteuning om aan de NIS2 regelgeving te voldoen.

Goed voorbereid op NIS2: webinars in samenwerking met branches

Samen Digitaal Veilig werkt samen met meer dan 55 brancheorganisaties aan webinars die bedrijven helpen de NIS2 te begrijpen en toe te passen.

NIS2 Supportdesk

De supportdesk van Samen Digitaal Veilig staat voor je klaar om je vragen over de NIS2 wetgeving en cybersecurity te beantwoorden.

NIS2 Wegwijzer

Op zoek naar bedrijven die ondersteuning bieden bij het voldoen aan NIS2, of wil je cybersecurity professionals inschakelen? Maak gebruik van onze speciaal ontwikkelde Wegwijzer.

Deelnemen

Wie wil deelnemen aan Samen Digitaal Veilig krijgt NIS2 ondersteuning va een online stappenplan.

Nu al een NIS2 Quality Mark?

De wet is er nog niet, hoe kun je dan nu al een Quality Mark halen?

Wanneer gaat de NIS2 in?

De Europese datum voor NIS2 is 17 oktober 2024. Veel landen gaan op die datum de NIS2 invoeren. Elk land heeft hiervoor zijn eigen tijdlijn en procedure.

Welke toezichthouders zijn er in Nederland voor de NIS2 (Wbni)?

In Nederland zijn er meerdere toezichthouders voor de NIS2. Ook gaan NIS2 bedrijven vragen stellen aan hun leveranciers.

Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de NIS2

De NIS2 richtlijn heeft de bevoegde autoriteiten rechten gegeven om boetes op te leggen in geval van overtredingen.

Welke normen zijn een hulpmiddel om aan de NIS2 te voldoen?

Er zijn diverse cybersecurity normen die je kunt gebruiken.

Waarom is NIS2 een uitdaging voor inkoop en de supply chain?

De NIS2 richtlijn brengt nieuwe uitdagingen voor inkoop en supply chain management, waarbij bedrijven hun toeleveranciers moeten betrekken bij het versterken van cybersecurity.

NIS2 Quality Mark: haalbare norm voor ketenzorgplicht

De NIS2 Quality Mark is ontwikkeld voor mkb-bedrijven die aan grote bedrijven leveren. Het biedt een cybersecuritynorm met 3 niveaus en een groeimodel om ketenverstoring te voorkomen.

Audits om aan de NIS2 te voldoen

Steeds meer bedrijven willen via een norm laten zien dat ze voldoende cybersecurity maatregelen hebben genomen. Via een audit willen ze een certificaat halen.

Brancheorganisaties ondersteunen hun leden

Via hun website en hun nieuwsbrieven informeren brancheorganisaties ruim 110.000 mkb-bedrijven in Nederland over de NIS2. Deze samenwerking wordt zeer gewaardeerd.

NIS2 Toolkit

Ontdek onze NIS2 Toolkit: een uitgebreide verzameling van hulpmaterialen, inclusief eBooks, webinars en normenlijsten, ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij de naleving van de NIS2.

De Wbni

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) is een Nederlandse wet die in 2018 in werking is getreden.