Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Welke normen zijn een hulpmiddel om aan de NIS2 te voldoen?

Het gebruik van cybersecurity normen zoals bijvoorbeeld ISO 27001, het NIS2 Quality Mark, CYRA, NEN7510 en andere normen (bekijk de PDF van de Cyber Security normen) zijn belangrijk voor organisaties die aan de NIS2-wetgeving willen voldoen om verschillende redenen:

Normen bieden een gestructureerd en internationaal erkend kader voor het beheren en beveiligen van informatie. Dit kader helpt organisaties bij het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om aan de NIS2-vereisten te voldoen.

Normen zijn nodig voor het samenwerken met de directe leveranciers conform artikel 21.2d van de NIS2 richtlijn.

Met het behalen van certificeringen toont een organisatie aan een betrouwbaar niveau van cybersecurity te handhaven. Dit verhoogt het vertrouwen bij klanten, partners en regelgevende instanties.

De NIS2-richtlijn vereist van essentiële en belangrijke entiteiten dat zij passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen nemen om de netwerk- en informatiesystemen te beveiligen. Het volgen van erkende normen helpt bij het aantonen van compliance.

Normen leggen een sterke nadruk op risicobeoordeling en risicobeheer. Door deze normen te volgen, kunnen organisaties effectief de risico’s identificeren, beoordelen en behandelen die van invloed zijn op de veiligheid van hun informatie en systemen.

Algemene normen zoals ISO 27001 zijn veel gebruikt door is internationaal erkend, wat betekent dat het voldoen aan deze norm organisaties helpt om wereldwijd zaken te doen. Het NIS2 Quality Mark, dat zich richt op de naleving van de EU-regelgeving, versterkt de positie van organisaties binnen de Europese markt.

Samengevat, het naleven van cybersecurity normen, is een essentieel hulpmiddel voor organisaties die moeten voldoen aan de NIS2-richtlijn, omdat het helpt bij het structureren van hun cybersecurity inspanningen, het aantonen van hun commitment aan veiligheid, en het verzekeren van compliance met de wet.

Veel gebruikte normen