Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

NIS2 Quality Mark: haalbare norm voor ketenzorgplicht

De essentie van ketenzorgplicht onder NIS2

In het kader van de NIS2 richtlijn is er een duidelijke verschuiving zichtbaar naar een uitgebreide benadering van cybersecurity, waarbij niet alleen individuele bedrijven, maar gehele ketens hun digitale veiligheid moeten waarborgen. Deze ketenzorgplicht houdt in dat ondernemingen actief moeten bijdragen aan de cybersecurity van de hele keten, inclusief hun partners en leveranciers. 

NIS2 Quality Mark als facilitator voor samenwerking

Het NIS2 Quality Mark is ontworpen als een praktische en toegankelijke norm voor met name mkb-bedrijven om hun cybersecurity op een flexibele en op maat gemaakte manier te verbeteren. Voor de NIS2 is deze norm is ontwikkeld als hulpmiddel. Een unieke  samenwerking van 10 brancheorganisaties onder supervisie van de Stichting Kwaliteitsinnovatie en biedt een kader waarbinnen bedrijven kunnen voldoen aan de NIS2 richtlijnen zonder dat dit ten koste gaat van hun bedrijfsvoering of zakelijke relaties. Deze norm is een erg praktisch hulpmiddel om te ondersteunen bij naleving van de wet.

Voldoen aan de NIS2

Samen Digitaal Veilig werkt samen met het NIS2 Quality Mark dat is ontwikkeld door de Stichting Kwaliteitsinnovatie.

Het NIS2 Quality Mark is speciaal ontwikkeld door brancheorganisaties om rust te bewaren in de toeleveringsketen (supply chain). Het geeft je de mogelijkheid om op een haalbare manier aan de NIS2 eisen te voldoen, zonder een enorme hoeveelheid aan regels en rompslomp.

SDV biedt ondersteuning aan bedrijven om het NIS2 Quality Mark te halen. Daarmee kun je aan je klanten laten zien dat je voldoet aan belangrijke cybersecurityeisen. Ontdek hier hoe je het keurmerk haalt.

Versterking van zakelijke relaties door naleving

Door het naleven van de NIS2 richtlijnen met behulp van het NIS2 Quality Mark, kunnen bedrijven hun zakelijke relaties niet alleen beschermen, maar ook versterken. De norm biedt een gemeenschappelijke basis voor veiligheidsmaatregelen die alle schakels binnen de toeleveringsketen ten goede komen. Dit bevordert een vertrouwenscultuur en een proactieve benadering van risicobeheer, wat essentieel is in een tijd waarin digitale bedreigingen een constante zorg vormen.

Meer informatie over het NIS2 Quality Mark is beschikbaar op nis2qualitymark.eu

Is het NIS2 Quality Mark eigendom van Samen Digitaal Veilig?

Nee, het NIS2 Quality Mark is geen eigendom van Samen Digitaal Veilig, maar een gezamenlijk initiatief van een tiental brancheorganisaties. Er is een keurmerkcommissie die ondersteund wordt door cybersecurityspecialisten, communicatiespecialisten, juristen, auditors en testgroepen. Meer informatie vind je op de NIS2 Quality Mark website. 

Voldoen aan de NIS2

Dit platform helpt je met de NIS2 en biedt alle ondersteuning.

Download het eBook

NIS2 en de ketenzorgplicht uitgelegd in begrijpelijke taal.

NIS2 Quality Mark website

Lees meer over de norm voor de NIS2 ketenzorgplicht.

Ketenzorgplicht

Hoe werkt NIS2 in de toeleveringsketen?