Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Waarom is NIS2 een uitdaging voor inkoop en de supply chain?

De NIS2 richtlijn zet de wereld van inkoop en supply chain op scherp. De richtlijn verplicht essentiële en belangrijke bedrijven om de veiligheid binnen hun toeleveringsketen te waarborgen, wat een directe impact heeft op de relatie met leveranciers, inclusief mkb-bedrijven. De implicaties zijn divers en raken meerdere facetten van de bedrijfsvoering. Lees meer hierover in het eBook ‘NIS2 en de impact op de keten’.

Veel voorkomende kwetsbaarheden in de supply chain

  • Onveilige toegang en onvoldoende gegevensbeveiliging: Externe partijen en partners met gebrekkige beveiliging kunnen een open deur zijn voor hackers.
  • Malware: Kan zich via de supply chain verspreiden, waardoor systemen en data gecompromitteerd worden.
  • Aanvallen op de logistiek: Gericht op het verstoren van processen, leidend tot vertragingen en verstoorde voorraden, wat de operationele efficiëntie schaadt.

Financiële en operationele impact
De implementatie van cybersecuritymaatregelen kan voor leveranciers een zware financiële en operationele last zijn. Investeringen in technologie en het verkrijgen van expertise eisen hun tol, wat kan leiden tot hogere prijzen of zelfs het terugtrekken van leveranciers uit de markt.

Een mogelijke oplossing voor het naleven van de NIS2 richtlijnen is het NIS2 Quality Mark. Deze norm helpt om op elk risiconiveau de juiste normen af te spreken met leveranciers en minimaliseert het risico op verstoringen in de supply chain, terwijl bedrijven toch aan de wettelijke eisen voldoen.

Belangrijke aandachtspunten:

  1. Kosten: De financiële last van cybersecurity kan leiden tot hogere prijzen of het afhaken van leveranciers.
  2. Tijd en middelen: Effectieve cybersecurity vereist investeringen in tijd en menselijke resources, die ten koste kunnen gaan van andere bedrijfsactiviteiten.
  3. Complexiteit: Niet alle leveranciers hebben de nodige expertise, wat kan resulteren in extra kosten voor het aantrekken van gespecialiseerd personeel.
  4. Compliance: Voortdurende updates van systemen en processen om te voldoen aan veranderende afspraken zijn een constante druk.
  5. Contracten: Klanten kunnen strenge cybersecuritynormen opleggen binnen contracten, wat juridische complicaties kan veroorzaken bij veiligheidsinbreuken.

De nieuwe eisen kunnen de dynamiek tussen klanten en leveranciers veranderen, mogelijk leiden tot wantrouwen en schade aan langdurige zakelijke relaties. Het is niet allemaal negatief; bedrijven die voldoen aan de NIS2 normen kunnen hun zakelijke relaties versterken en hun concurrentiepositie verbeteren door te innoveren en processen te verbeteren.

De weg vooruit
Voor essentiële en belangrijke bedrijven is het cruciaal om een balans te vinden in het opleggen van normen die rekening houden met de impact op hun leveranciers. Ondersteuning en flexibiliteit kunnen helpen om de uitdagingen te navigeren en een samenwerkingsbenadering kan leiden tot een verhoogde veiligheid en gezonde zakelijke relaties.