Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Valt mijn bedrijf onder NIS2?

Wij helpen je met de NIS2. Wil weten of je eronder valt, of je een NIS2 bedrijf bent of dat je in de categorie toeleveranciers valt? Stuur dan een e-mail naar onze supportdesk en wij zoeken het kosteloos voor je uit.

Je kunt dit ook zelf controleren. Als hulpmiddel heeft de overheid een online tool ontwikkeld, de regelhulp voor bedrijven. Daarmee kun je alleen zien of je een essentieel of belangrijk bedrijf bent en dus binnen de scope van NIS2 valt. De tool stelt een reeks vragen over de aard en omvang van je bedrijfsactiviteiten en laat zien of je onder de NIS2 valt. 

De regelhulp vertelt je niet of je in de leveranciersgroep valt. Wil je dat weten? Mail dan onze supportdesk.

Essentiële en belangrijke bedrijven

Allereerst geldt de NIS2 richtlijn voor bedrijven die als essentieel of belangrijk worden beschouwd. Deze groep bevat ongeveer 10.000 – 12.000 organisaties en bedrijven.

  • Essentiële bedrijven
    Denk aan de onmisbare bedrijven in sectoren als energie, vervoer, en gezondheidszorg. Voor hen is NIS2 geen keuze, maar een vereiste. Hun online veiligheid is van vitaal belang, niet alleen voor henzelf, maar voor ons allemaal. Zij moeten dus zorgen voor stevige digitale muren en direct kunnen handelen bij problemen. Regelmatig beveiligingsplannen testen is hierbij cruciaal.
  • Belangrijke bedrijven
    Dit zijn de bedrijven die misschien niet direct essentieel zijn, maar waarvan de rol in onze economie niet te onderschatten is. Denk aan online platforms en cloudservices. Een cyberaanval op deze bedrijven kan flinke economische schade veroorzaken. Ook zij moeten dus hun digitale huis op orde hebben, met heldere plannen voor als er toch iets misgaat.

Toeleveranciers

Daarnaast zijn directe toeleveranciers, vaak mkb-bedrijven, die aan deze NIS2 bedrijven leveren, ook verplicht om mee te werken aan het beveiligen van de toeleveringsketen. Dit houdt in dat ze moeten samenwerken met hun grote klanten om te voldoen aan de beveiligingseisen die de NIS2 wetgeving stelt.

Deze groep bevat naar schatting 50.000-70.000 bedrijven.

Uniforme aanpak van digitale veiligheid

De NIS2 richtlijn is een stap naar een uniforme aanpak van digitale veiligheid in Europa. Het doel is een sterkere bescherming tegen digitale dreigingen voor iedereen. NIS2 biedt een cruciaal kader voor de bescherming van onze digitale infrastructuur. Het is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van individuele bedrijven, maar voor onze hele economie en samenleving. Daarom is het van belang dat zowel grote als kleine bedrijven de noodzakelijke stappen zetten om aan de NIS2 te voldoen.

Supportdesk
Als je er niet uitkomt met de regelhulp of je hebt andere vragen over NIS2, dan kun je kosteloos contact opnemen met de supportdesk.

Supportdesk (kosteloos)

Wil je weten of je onder de NIS2 valt? Mail ons, dan zoeken onze supportmedewerkers het voor je uit.

Hoe werkt NIS2 in de toeleveringsketen?

Lees meer over NIS2 ketenzorgplicht en de bijbehorende verplichtingen, risico’s en oplossingen.

Regelhulp voor bedrijven van de overheid

De overheid heeft een regelhulp gemaakt waar organisaties via een beslisboom een aantal vragen kunnen beantwoorden, om zo te zien of ze direct onder de NIS2 vallen.