Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Voor wie is NIS2?

In onze digitale wereld is het beschermen van onze online omgeving belangrijker dan ooit. Dit is precies waar de nieuwe NIS2-richtlijn op inspeelt. Deze richtlijn zorgt ervoor dat niet alleen grote, maar ook kleinere bedrijven hun digitale veiligheid serieus nemen. Maar wat houdt dat in voor de verschillende soorten bedrijven?

Voor de essentiële bedrijven

Denk aan de onmisbare bedrijven in sectoren als energie, vervoer, en gezondheidszorg. Voor hen is NIS2 geen keuze, maar een vereiste. Hun online veiligheid is van vitaal belang, niet alleen voor henzelf, maar voor ons allemaal. Zij moeten dus zorgen voor stevige digitale muren en direct kunnen handelen bij problemen. Regelmatig hun beveiligingsplannen testen is hierbij cruciaal.

De belangrijke bedrijven

Dit zijn de bedrijven die misschien niet direct essentieel zijn, maar wiens rol in onze economie niet te onderschatten valt. Denk aan online platforms en cloudservices. Een cyberaanval op hen kan flinke economische schade veroorzaken. Ook zij moeten dus hun digitale huis op orde hebben, met heldere plannen voor als er toch iets misgaat.

De toeleveranciers

Dit zijn alle bedrijven die leveren aan essentiële en belangrijke bedrijven. Dat kunnen dus ook mkb-bedrijven zijn. NIS2 zegt: iedereen moet zijn steentje bijdragen aan een veilige digitale omgeving. Dit betekent risico’s in kaart brengen, beveiligingsmaatregelen treffen en klaarstaan om in te grijpen bij incidenten.

De NIS2-richtlijn is een stap naar een uniforme aanpak van digitale veiligheid in Europa. Het doel? Een sterkere bescherming tegen digitale dreigingen voor iedereen. Voor bedrijven betekent dit dat ze actief moeten werken aan hun cybersecurity, van het bijwerken van systemen tot het trainen van personeel.

NIS2 biedt een cruciaal kader voor de bescherming van onze digitale infrastructuur. Het is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van individuele bedrijven, maar voor onze hele economie en samenleving. Daarom is het van belang dat zowel grote als kleine bedrijven de noodzakelijke stappen zetten om aan de NIS2-normen te voldoen.

Handige links: