Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

VVD wil meer openheid over Chinese cyberaanvallen

De VVD dringt er bij het kabinet op aan om vaker technische details over cyberaanvallen op de overheid te publiceren, mits de nationale veiligheid dit toelaat. Dit voorstel, in de vorm van een motie ingediend door Kamerlid Erkens, is gebaseerd op een recent rapport van de MIVD over malware die op computersystemen van Defensie is aangetroffen.

De VVD hoopt dat openbaarmaking van de technische rapporten zal leiden tot meer bewustzijn en betere weerbaarheid tegen cyberaanvallen in Nederland. De motie richt zich specifiek op de MIVD, maar kan breder worden toegepast, met name op lokale overheden.

China, waar de vermeende aanvallers vandaan komen, ontkent pertinent betrokkenheid. In een persbericht van de Chinese ambassade in Nederland worden de beschuldigingen “kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen” genoemd. De ambassade benadrukt dat China illegale cyberactiviteiten via Chinese infrastructuur niet zal tolereren.

Cybercriminaliteit: meer transparantie en betere samenwerking

De motie van de VVD is een belangrijke stap in de richting van meer transparantie en betere samenwerking in de bestrijding van cybercriminaliteit. Openbaarmaking van technische details kan experts helpen om soortgelijke aanvallen in de toekomst te herkennen en te voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de nationale veiligheid te borgen en gevoelige informatie te beschermen.

De discussie over de toewijzing van verantwoordelijkheid voor cyberaanvallen is complex. China ontkent betrokkenheid, terwijl de MIVD bewijsmateriaal heeft verzameld dat wijst op Chinese betrokkenheid. Het is belangrijk om alle bewijzen zorgvuldig te analyseren en te beoordelen voordat conclusies worden getrokken.

Openheid en kennisdeling zijn essentieel

De motie van de VVD is een waardevolle aanzet tot verdere discussie en samenwerking op het gebied van cyberveiligheid. De toenemende digitalisering van onze samenleving maakt het cruciaal dat we ons wapenen tegen cyberaanvallen. Openheid, kennisdeling en internationale samenwerking zijn daarbij essentieel.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Er zijn tienduizenden hackers en bedrijven zijn hun doelwit
Perfect Day: ‘Elk bedrijf loopt risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit’
Ketenzorgplicht NIS2 richtlijn raakt ruim 50.000 mkb-bedrijven
Bedrijven lopen risico om buitenlandse klanten kwijt te raken door NIS2 regelgeving
Zelfstandig ondernemers kunnen aan de slag met cybersecurity met 3 belangrijke video’s