Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Internetconsultatie NIS2 afgerond

Internetconsultatie NIS2 afgerond

De internetconsultatie over het wetsvoorstel Cyberbeveiligingswet, die de Europese NIS2-richtlijn implementeert, heeft 111 openbare reacties opgeleverd. Gedurende de afgelopen zes weken konden mensen hun mening over het voorstel geven. De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2016 betreffende netwerk- en informatiebeveiliging. Deze herziening beoogt meer duidelijkheid te scheppen, de implementatie te verbeteren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen dit domein.

De richtlijn beslaat nu meer sectoren en activiteiten dan onder de NIS1. Het bevat meer maatregelen voor NIS2 bedrijven en richt zich ook op de beveiliging van de toeleveringsketen. Hierdoor moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Er vallen meer dan 10.000 organisaties onder de NIS2, en via de toeleveringsketen zal het totale aantal bedrijven dat maatregelen moet nemen aanzienlijk hoger zijn.

Ook VNO-NCW en MKB Nederland hebben een reactie ingediend. Deze reactie is hier te vinden.

Nu de internetconsultatie is afgerond, worden de aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens zal het wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal het voorstel worden behandeld in de Tweede Kamer. Daarna volgt dan nog de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal naar verwachting medio 2025 ingaan.

In de tussentijd werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemene maatregel van bestuur om de Cyberbeveiligingswet nader uit te werken. Bij het opstellen van deze maatregel zullen onder andere de reacties uit de internetconsultatie worden meegenomen. De Rijksoverheid adviseert organisaties om niet te wachten tot de Cyberbeveiligingswet in werking treedt: “De risico’s die organisaties en systemen lopen, zijn er immers nu ook al.”

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Johan de Haan van GTS Online: ‘Belangrijk om altijd de juiste maatregelen te nemen en bewust te zijn van de risico’s die je loopt’