Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Rapport Cybersecurity ABN AMRO toont aan: ondernemer erkent gevaar te laat, keten in gevaar

Gevaarlijke onderschatting cyberdreigingen

Bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven te maken met een cyberaanval. Ondernemers zijn echter niet goed en te laat geïnformeerd over de risico’s. Dat blijkt uit een enquête dat ABN AMRO in samenwerking met onderzoeksbureau MWM2 heeft uitgevoerd.

Het is geen geheim meer dat cybercriminaliteit een grote bedreiging vormt voor bedrijven wereldwijd, en Nederland vormt daarop geen uitzondering. Uit een recent onderzoek van ABN AMRO blijkt dat bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar met een cyberaanval te maken heeft gehad. Vooral grote bedrijven, met een omzet van minimaal 25 miljoen euro, waren met een percentage van 86% vaak het doelwit. Maar ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandigen ontsnapten niet aan deze digitale dreigingen.

Gevaarlijke onderschatting van cyberdreigingen

Hoewel bijna 95% van de grote bedrijven al eens een cyberaanval heeft meegemaakt, is het opvallend dat de risicoperceptie niet gelijk oploopt met deze ervaringen. In het mkb en onder zelfstandigen is het bewustzijn van de risico’s zelfs afgenomen. Dit kan leiden tot een gevaarlijke onderschatting van de bedreigingen die cybercriminaliteit met zich meebrengt.

Financiële en operationele schade

De schade die cyberaanvallen veroorzaken is niet gering. Zo leden 59% van de grote bedrijven en 43% van het mkb schade die uiteenloopt van financiële kosten voor systeemherstel tot reputatieschade door gelekte klantgegevens. Het contrast met zelfstandigen, waar slechts 6% schade rapporteerde, toont aan dat de impact sectorafhankelijk kan zijn.

Lering trekken uit ervaringen

Interessant is dat bedrijven die eerder schade hebben geleden door een cyberaanval de risico’s aanzienlijk hoger inschatten. Dit suggereert dat directe ervaring met cybercriminaliteit leidt tot een realistischer beeld van de dreigingen. Daarnaast kunnen ervaringen van soortgelijke bedrijven dienen als waarschuwing en aanzetten tot actie, zoals het zoeken naar beveiligingsoplossingen.

Wereldwijde impact en voorzorgsmaatregelen

De wereldwijde impact van cyberaanvallen is aanzienlijk, zoals blijkt uit pijnlijke voorbeelden van bedrijven zoals DP World en Varta, die hun operaties volledig moesten stilleggen na dergelijke incidenten. Dit benadrukt het belang voor bedrijven om proactief te handelen en adequate voorzorgsmaatregelen te treffen om zich te wapenen tegen toekomstige aanvallen.

Cyberveiligheid en bewustzijn vergroten

De toenemende frequentie en ernst van cyberaanvallen onderstrepen het belang van een sterke cyberbeveiliging en bewustzijn bij Nederlandse bedrijven. Het is cruciaal dat bedrijven, groot en klein, hun beveiligingsmaatregelen blijven versterken en zich voorbereiden op de onvermijdelijke uitdagingen die cybercriminaliteit met zich meebrengt.

Meer informatie over het onderzoek van ABN AMRO vind je hier

Lodi Hensen van Eye Security: ‘cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren’
Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet gestart: bedrijven en mkb’ers mogen meedenken over de inhoud van de wet
Jan Martijn Broekhof van Guardian360 ‘NIS2 biedt kansen!’
Dreigingslandschap voor organisaties en mkb-bedrijven verandert razendsnel
CCV en Cyra gaan samenwerken