Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

NIS2 wetgeving zal veel bedrijven in het mkb raken

Interview met Coen van den Berg, Directeur van IVBB

Coen van den Berg is de bevlogen directeur van IVBB, samen met MKB-Nederland de initiatiefnemer van Samen Digitaal Veilig dat bedrijven ondersteunt bij het beschermen tegen digitale dreigingen. In dit interview vertelt Coen over het belang van de nieuwe Europese NIS2 wetgeving en hoe Samen Digitaal Veilig zich voorbereidt op de impact ervan op het midden- en kleinbedrijf.

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met digitale dreigingen. Een belangrijk richtpunt hierbij is de aankomende Europese wetgeving NIS2. Samen Digitaal Veilig (SDV) bundelt de krachten met overheid, brancheorganisaties en belangrijke spelers in de markt om bedrijven te helpen zich te wapenen tegen cyberrisico’s. Daarbij kijkt men nadrukkelijk ook naar NIS2 zodat bedrijven ondersteund worden bij de voorbereiding op deze nieuwe wet.

Dus jullie gaan helpen met de ondersteuning van bedrijven als het gaat om NIS2?

Coen: “Dat klopt! Digitale dreigingen worden steeds geavanceerder en het is van cruciaal belang dat bedrijven zich goed kunnen verdedigen. Samen Digitaal Veilig is ontstaan uit de overtuiging dat we samen sterker staan in de strijd tegen cyberaanvallen. Het is onze taak om branche- en beroepsverenigingen te ondersteunen, zodat zij hun leden kunnen helpen om cyberweerbaar te worden én de wetgeving te implementeren. Door de handen ineen te slaan met de overheid, brancheorganisaties en andere belangrijke spelers, kunnen we gezamenlijk betere oplossingen bieden. Na de zomer zullen we starten met het geven van antwoorden op allerlei NIS2 vraagstukken.”

De nieuwe Europese wet heeft behoorlijke consequenties voor bedrijven. Wat is de impact op het mkb?

Coen: “NIS2 is een belangrijke nieuwe wet die veel bedrijven zal raken. Het is daarom essentieel dat we goed begrijpen wat dit betekent voor het midden- en kleinbedrijf. Op dit moment zijn de voorlopige wetteksten nog niet beschikbaar, maar dat weerhoudt ons er niet van om alvast voorbereidingen te treffen. We zijn druk bezig met het onderzoeken van de consequenties van NIS2 en voeren gesprekken met verschillende partijen, zowel binnen de overheid als in de marktsector, om een goed inzicht te krijgen in de behoeften en vereisten van bedrijven op het gebied van de naleving van de nieuwe wet. Zo kunnen we straks iedereen in het mkb van praktische informatie voorzien.”

In welke richting denken jullie dan?

Coen: “De ketenzorgplicht is een belangrijk onderdeel binnen de NIS2-wetgeving. Bedrijven moeten niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen digitale veiligheid, maar ook samenwerken met hun leveranciers, partners en andere betrokken partijen om de veiligheid in de gehele toeleveringsketen te waarborgen. Dit kan voor kleine bedrijven een uitdaging zijn vanwege beperkte middelen en expertise, maar ook voor grote bedrijven kan het complex zijn vanwege de omvang en diversiteit van hun toeleveringsketen.”

Een enkele zwakke schakel kan de gehele digitale veiligheid van een bedrijf of sector in gevaar brengen.

Coen: “Absoluut, de impact kan aanzienlijk zijn! Het vergt inspanning en samenwerking om ervoor te zorgen dat de hele toeleveringsketen goed beschermd is. We begrijpen dat er nog veel onduidelijkheid is, maar het is belangrijk dat bedrijven nu al stappen zetten om zich hierop voor te bereiden.”

Hoe ziet dat er concreet uit?

Coen: “Dat weten we nog niet exact. Daarom zijn we nu alle aspecten aan het onderzoeken. We denken dat er behoefte is aan een Cyberwegwijzer en ook aan allerlei praktische oplossingen en ondersteuning. We brengen dat nu allemaal in kaart.
Samen Digitaal Veilig zal fungeren als een centrale bron van informatie en begeleiding voor bedrijven die zich willen voorbereiden op NIS2. Het is een complexe wet en veel organisaties zullen een rol spelen in (delen) van de oplossing om de wet te implementeren. We vinden het belangrijk om bedrijven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom NIS2. Daarom gaan we onze partners en leden elke week van actuele informatie voorzien.”

Als je je e-mailadres achterlaat, zorgt SDV ervoor dat je tijdig geïnformeerd wordt over belangrijke ontwikkelingen als het gaat om NIS2 en digitale veiligheid. Schrijf je hier in >>>

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond