Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Nieuwe wet met cybersecuritymaatregelen veel werk voor bedrijven

Bedrijven in Nederland krijgen te maken met de NIS2 cybersecuritywetgeving. Waar komt het op neer? De wet verplicht grote bedrijven om hun toeleveringsketen (dus hun leveranciers) te beoordelen op cybersecurity risico’s. Zijn die er, dan moeten er maatregelen genomen worden. Omdat veel mkb-bedrijven leveren aan grote bedrijven kun je daar mee te maken krijgen. Je hoeft dus geen groot bedrijf te zijn om toch geconfronteerd te worden met impact van deze wet.

Bedrijven die direct onder de wet vallen moeten afspraken maken met hun leveranciers over de beveiliging van de toeleveringsketen. De te nemen maatregelen worden contractueel vastgelegd, net als meldplicht en controle.

De kans bestaat dat er te zware eisen worden opgelegd aan mkb-bedrijven. Samen Digitaal Veilig en het NIS2 Quality Mark slaan de handen ineen om dat op te lossen. Het NIS2 Quality Mark Basic is heel goed haalbaar voor mkb-bedrijven. Wij voorzien in praktische maatregelenlijsten in de online omgeving. Zo kun je als mkb’er starten met het nemen van de juiste cybersecuritymaatregelen én het halen van het NIS2 Quality Mark. Via ons krijg je de juiste informatie en heel veel ondersteuning. We doen dat door informatiesessies, invulsessies en een supportdesk.

Ruim 50 brancheorganisaties bieden ondersteuning aan bedrijven, omdat deze ervan overtuigd zijn dat dit van groot belang is. Het is qua werk vergelijkbaar met AVG. Je moet gewoon een hoop dingen gaan doen. Vooral digitaal. Niet voor privacy van je klanten maar voor jezelf en voor je grote klanten.

Wat kun je van ons verwachten? Wij gaan je helpen. Samen met je brancheorganisatie(s) zorgen wij ervoor dat jouw bedrijf goed gaat voldoen aan de NIS2. Met actieve ondersteuning en informatie voor mkb-bedrijven en NIS2 bedrijven (essentiële en belangrijke bedrijven). Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond