Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Lupasafe en partners verwerven € 4,5 miljoen van EU ter ondersteuning van cybersecurity voor het mkb

De Europese Commissie heeft samenwerkingsverband CYSSME opgenomen in haar ambitieuze financieringsinitiatief Digitaal Europa. CYSSME, wat staat voor Cybersecurity en Data Protection voor Kleine, Middelgrote en Micro-ondernemingen, is specifiek in het leven geroepen om de cyberweerbaarheid binnen het Europese midden- en kleinbedrijf te versterken.

Ulrich Seldeslachts van CYSSME, benadrukt de urgentie van het project door te wijzen op de verdubbeling van het aantal mkb-bedrijven dat jaarlijks getroffen wordt door cyberincidenten. Ondanks de beschikbaarheid van geavanceerde technologieën in Europa, blijkt een gebrek aan bewustzijn en gepersonaliseerde ondersteuning voor het mkb een significant obstakel in het adequaat beveiligen van deze ondernemingen. CYSSME streeft ernaar dit hiaat te overbruggen door een gerichte aanpak en strategie te ontwikkelen die afgestemd is op de specifieke behoeften van elk bedrijf.

Het traject dat CYSSME voorstelt, omvat een diepgaande analyse van de cybersecuritybehoeften en -vereisten van elke kmo die steun zoekt. Deze individuele benadering wordt versterkt door langdurige ondersteuning met maatwerkoplossingen, voortbouwend op een rijk spectrum aan beveiligingscomponenten die volledig in Europa zijn ontwikkeld. Het doel is om mkb-bedrijven niet alleen te voorzien van de benodigde tools en kennis, maar hen ook te empoweren om hun cyberbeveiligingssystemen zelfstandig te onderhouden. Met andere woorden; bedrijven inspireren hun basis cyberhygiëne op orde te krijgen en te houden.

Het toetsen van de cybersecurityvolwassenheid

Een belangrijk aspect van CYSSME’s aanpak is de focus op bedrijven die midden in een digitale transformatie zitten. Specifiek richt het project zich op sectoren zoals technologie, industrie, detailhandel en e-commerce, die allen cruciaal zijn voor de Europese economie. Deze bedrijven, ongeacht hun sector, worden aangemoedigd om deel te nemen, mede door de invoering van de nieuwe NIS2 richtlijn die strenge veiligheidseisen stelt aan bedrijven in kritieke sectoren. Over deze eisen en cybersecurity schrijven we op Samen Digitaal Veilig al uitgebreid en helpen zo bedrijven met een zachte landing voor de NIS2 richtlijn.

De aanpak van CYSSME omvat een intakegesprek, gevolgd door een initiële cybersecurity-audit uitgevoerd door ervaren professionals. Bedrijven die al een duidelijk beeld hebben van hun behoeften worden direct ondersteund met relevante technologie en assistentie. Een grondige analyse van de cybersecurityvolwassenheid van het bedrijf zal vervolgens de basis vormen voor een gedetailleerde roadmap en verdere optimalisaties.

Belangrijk is dat CYSSME elk MKB-bedrijf een mentor toewijst om hen door het proces te begeleiden, met als doel deze bedrijven binnen 3 tot 6 maanden zelfvoorzienend te maken op het gebied van cybersecurity. Deelnemers ontvangen een actieplan met noodzakelijke implementaties, tussendoelstellingen en krijgen toegang tot voortdurend advies, training en kennisoverdracht.

Subsidie tot €20.000,- per bedrijf

Tot slot benadrukt CYSSME het belang van maatwerk in hun aanpak, waarbij ervaringen en inzichten worden omgezet in een reeks best practices en aanbevelingen die openbaar gemaakt worden voor het brede MKB. Europese MKB-bedrijven die actief willen werken aan het verbeteren van hun cyberbeveiliging, kunnen een aanvraag indienen bij CYSSME voor gedeeltelijke financiering, waarbij ze een subsidie tot €20.000,- kunnen ontvangen om hun cyberbeveiliging te versterken. Dit vooruitstrevende initiatief van de Europese Commissie via CYSSME markeert een belangrijke stap in het versterken van de digitale veiligheid van het Europese bedrijfsleven.

Bedrijven en organisaties kunnen online een aanvraag indienen voor een cybersecurityproject via dit aanvraagformulier: CYSSME Aanvraagformulier.

Over CYSSME

Het CYSSME-project, ondersteund door het EU-programma Digitaal Europa, biedt kleinschalige ondernemingen een toegankelijke cybersecurityoplossing op maat van hun specifieke behoeften en risico’s. Dit initiatief, met financiering van de EU en coördinatie door het European Cybersecurity Competence Centre in samenwerking met nationale cybersecuritycentra, stelt deelnemende bedrijven in staat om hun beveiligingsstrategieën te versterken. CYSSME-consortiumpartners zijn AXS Guard , Better Access , Ceeyu , Cross-Border Commerce Europe , CyberTrust Austria , Exalens , L3CE , LSEC , Lupasafe , NoCode -X , Toreon en UNIZO.

(Bron: Lupasafe)

TechOne: ‘Nieuwe regelgeving zoals NIS2 wetgeving helpt om cybersecurity op de agenda van de directie te zetten’
Impact NIS2 vooral op directie, medewerkers en leveranciers
René van Etten, ThreadStone Cybersecurity: ‘Informatiebeveiliging is geen project, maar een proces!’
De NIS2 komt eraan: Tekort aan cybersecurity specialisten
Interview met Johan van Slooten, Director Cybersecurity & Risk management bij Hoffmann: ‘Laat cyberdreigingen niet het laatste woord hebben, neem zelf actie!’