Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Kabinet presenteert nieuwe cybersecuritystrategie 

De veiligheid in de digitale wereld blijft nog ver achter bij die in de fysieke wereld. Dat wil het kabinet veranderen met de gepresenteerde nieuwe cybersecuritystrategie.  

Staatssecretaris Van Huffelen: “Veiligheid en vertrouwen zijn in de digitale wereld, net zoals in de fysieke wereld, een absolute randvoorwaarde. Stevige wet- en regelgeving en toezicht moeten ons helpen de digitale wereld veiliger te maken. De hele overheid moet hierin voorop lopen en samenwerken met een netwerk van publiek en private partners”. 

Opvallend is dat het bedrijfsleven veel sterker betrokken is dan bij de drie voorgaande edities van dit belangrijke beleidsstuk. Niet alleen ambtenaren, maar ook mensen uit de praktijk hebben meegewerkt aan het nieuwe beleid. Het resultaat is een meer concreet actieplan en met duidelijk meer ambitie. Ook bij de implementatie van de strategie zal het bedrijfsleven meer worden betrokken. 

Om het plan te realiseren zijn vier aandachtsgebieden gedefinieerd: 

  1. Het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
  1. Het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land.  
  1. Het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen.  
  1. Voldoende cybersecurity specialisten, onderwijs over digitale veiligheid en digitale weerbaarheid van burgers. 

Om deze doelen te bereiken wordt het stelsel rondom digitale veiligheid versterkt. Hiertoe worden bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers samengevoegd tot één nationale cybersecurity autoriteit. Daarnaast komt er wet- en regelgeving die helder en toetsbaar is waardoor vrijblijvendheid voor het treffen van maatregelen verleden tijd wordt. Eisen voor veilige hard- en software worden in Europees verband gesteld. Ook moet er meer zicht komen op de dreiging want alleen dan kan de weerbaarheid verhoogd worden. 

Lodi Hensen van Eye Security: ‘cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren’
Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet gestart: bedrijven en mkb’ers mogen meedenken over de inhoud van de wet
Jan Martijn Broekhof van Guardian360 ‘NIS2 biedt kansen!’
Dreigingslandschap voor organisaties en mkb-bedrijven verandert razendsnel
CCV en Cyra gaan samenwerken