Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Impact van NIS2 wetgeving volgens Digital Trust Center

Net als het Digital Trust Center (DTC) erkent Samen Digitaal Veilig het belang van strikte naleving van alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de aanstaande NIS2 (Netwerk- en Informatiesystemen) richtlijn. Deze aankomende regelgeving benadrukt het belang van sterke technische cybersecurity maatregelen en een adequaat beveiligingsbeleid, gericht op de bescherming van netwerk- en informatiesystemen tegen mogelijke risico’s en bedreigingen.

Risicoanalyse en maatregelen

NIS2 staat voor “Netwerk- en Informatiesystemen Richtlijn 2” en is van toepassing op essentiële en belangrijke bedrijven. Zij moeten strenge cybersecuritymaatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Bovendien hebben ze een zorgplicht voor hun toeleveringsketen, wat betekent dat ze ook eisen zullen stellen aan de beveiliging van de bedrijven die aan hen leveren. De exacte maatregelen en eisen zullen afhangen van de risicoanalyse. Het uiteindelijke doel is om de digitale infrastructuur in Europa veiliger te maken en de impact van cyberaanvallen te minimaliseren.

Houvast voor bedrijven

Op de website van DTC staat uitgebreide en nuttige informatie over deze nieuwe regels. DTC heeft niet alleen de kernelementen en doelstellingen van NIS2 uiteengezet, maar geeft ook waardevolle inzichten in hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding ervan. De onderdelen zorgplicht, meldplicht en toezicht worden helder uitgelegd, aangevuld met tips over hoe organisaties en bedrijven zich al kunnen voorbereiden. Het DTC geeft houvast met tools én de vijf basisprincipes.

Kijk hier voor meer informatie

TechOne: ‘Nieuwe regelgeving zoals NIS2 wetgeving helpt om cybersecurity op de agenda van de directie te zetten’
Impact NIS2 vooral op directie, medewerkers en leveranciers
René van Etten, ThreadStone Cybersecurity: ‘Informatiebeveiliging is geen project, maar een proces!’
De NIS2 komt eraan: Tekort aan cybersecurity specialisten
Interview met Johan van Slooten, Director Cybersecurity & Risk management bij Hoffmann: ‘Laat cyberdreigingen niet het laatste woord hebben, neem zelf actie!’