Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Gewijzigde planning voor nationale implementatie van Europese NIS2-richtlijnen

Om voldoende tijd te kunnen nemen voor een grondige uitwerking, is besloten om meer tijd te besteden aan het opstellen van het wetsvoorstel, die vervolgens in het najaar van 2023 ter consultatie zullen worden voorgelegd.

Wat was de reden voor de aanpassing van de planning?

De implementatie van zowel de NIS2-richtlijn vormt een uitgebreid en ingewikkeld proces, voornamelijk vanwege het besluit om beide richtlijnen gezamenlijk te implementeren. Naast de complexiteit heeft de implementatie ook aanzienlijke gevolgen. Allereerst zullen er ten opzichte van de NIS1-richtlijn meer sectoren en organisaties onder de reikwijdte van de implementatiewet vallen. Ten tweede wordt er ook meer verwacht van de betrokken sectoren en organisaties, aangezien beide richtlijnen beveiligingseisen en meldplichten bij incidenten bevatten. Ook voor de overheid is de impact aanzienlijk vanwege het benodigde toezicht en de verantwoordelijkheden van de CSIRT.

Gezien de complexiteit en impact is het van cruciaal belang om het wetsvoorstel zorgvuldig en duidelijk uit te werken, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht. Om voldoende tijd te hebben voor dit proces, is besloten om meer tijd te nemen voor het opstellen van de wetsvoorstellen. Deze wetsvoorstellen zullen vervolgens in het najaar van 2023 ter consultatie worden voorgelegd.

Nederlandse overheid lanceert de Quickscan NIS2 richtlijn, helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet
Nederland loopt achter op het gebied van innovatie bij cybersecurity. Dat is te lezen in het nieuwe boek: ‘Security Innovation Stories’.
Nomadische Honeypots: samen sterker tegen cyberdreiging
Verhoogd risico op cyberaanvallen tijdens piekmomenten van online shoppen
Cyber Security Event Claranet in teken NIS2