Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

DTC waarschuwde in 2023 Nederlandse bedrijven ruim 140.000 keer over cyberdreigingen

Het Digital Trust Center heeft in 2023 ruim 140.000 keer Nederlandse bedrijven gewaarschuwd over bedrijfsspecifieke cyberdreigingen. Het totaal aantal waarschuwingen dat de DTC Notificatiedienst sinds de start in juni 2021 tot eind 2023 verstuurde aan bedrijven is ruim 156.000.

De CyberVeilig Check voor mkb-bedrijven en zzp’ers

Het jaar 2023 stond in het teken van een cruciale gedragsverandering bij bedrijven: van bewustzijn naar actie. Het DTC introduceerde de CyberVeilig Check, een gebruiksvriendelijke tool speciaal ontwikkeld voor zzp’ers en mkb’ers met beperkte kennis van cyberveiligheid. Deze tool biedt een heldere actielijst met basisbeveiligingsmaatregelen om direct toe te passen.

Stimuleren van cyberbewustzijn en actie

Verschillende campagnes zijn gelanceerd om het bewustzijn te vergroten en ondernemers aan te sporen tot actie. Een opvallende campagne was die rondom de pilot subsidieregeling “Mijn Cyberweerbare Zaak”. Deze regeling, bedoeld om financiële drempels voor het implementeren van cybersecuritymaatregelen te verlagen, biedt kleine bedrijven een vergoeding van 50% van de kosten. Met een budget van €300.000 was de subsidie binnen drie weken volledig besteed. Er loopt een evaluatie om te bepalen of deze subsidieregeling in 2024 hernieuwd wordt.

Inzicht in cybersecuritypraktijken

Het DTC heeft onderzoek laten verrichten naar het inzetten van cybersecuritymaatregelen door zzp’ers en mkb’ers, al dan niet met de hulp van IT-serviceproviders. Dit onderzoek streeft ernaar een gedetailleerd beeld te schetsen van de huidige beveiligingsmaatregelen en identificeert verbeterpunten voor kleine ondernemers. Bovendien onderzoekt het DTC wat ondernemers motiveert of juist weerhoudt van het nemen van cybersecuritymaatregelen. De resultaten worden verwacht in het tweede kwartaal van 2024.

Efficiëntere cyberbeveiligingswaarschuwingen in 2023

Het Digital Trust Center (DTC) heeft zijn Notificatiedienst aanzienlijk uitgebreid, met in 2023 140.000 meldingen aan Nederlandse bedrijven over specifieke cyberdreigingen. Sinds de start in juni 2021 heeft het DTC in totaal ruim 156.000 waarschuwingen verzonden. Deze groei is mogelijk gemaakt door de ontsluiting van meer relevante informatiebronnen en een samenwerking tussen het DTC, het CSIRT-DSP, en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), die samen een meldpunt voor dreigingen en kwetsbaarheden vormen. Dankzij verbeteringen en automatisering in het waarschuwingsproces kan het DTC met een compact team effectief bijdragen aan de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland. De verwachting is dat deze trend zich voortzet met een uitbreiding van de notificatieonderwerpen in 2024.

Voorlichting over en tools voor NIS2

In het licht van de nieuwe NIS2 richtlijn, de Europese wetgeving die een hoger niveau van cyberveiligheid nastreeft, heeft het DTC in 2023 actief informatie en advies verschaft. Op 5 oktober organiseerde het DTC, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een webinar om bedrijven te informeren over de impact van NIS2 op hun organisatie en hoe zij zich kunnen voorbereiden op deze aankomende regelgeving.

In 2024 gaat het DTC hiermee verder, met als doel bedrijven praktische tools en kennis te bieden ter voorbereiding op de NIS2. Dit gebeurt in samenwerking met partners zoals het NCSC, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Een recente ontwikkeling is de lancering van de NIS2 Quickscan, een instrument dat organisaties helpt te beoordelen hoe zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe cyberwetgeving.

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond