Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

De NIS2 komt eraan: Tekort aan cybersecurity specialisten

Tekort aan cybersecurity specialisten

De komst van de NIS2-richtlijn werpt zijn schaduw vooruit in de wereld van cybersecurity. Deze richtlijn, ontworpen om de cyberbeveiliging in de Europese Unie te versterken, vraagt om een verhoogd niveau van expertise en middelen binnen organisaties. Echter, een groeiend tekort aan gespecialiseerde professionals dreigt de effectieve implementatie van deze richtlijn te belemmeren.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De NIS2-richtlijn, een opvolger van de oorspronkelijke NIS-richtlijn (Network and Information Security), beoogt de cyberweerbaarheid van kritieke infrastructuren en essentiële diensten in de EU te verbeteren. De nieuwe richtlijn breidt de reikwijdte uit en legt strengere beveiligingsvereisten op aan een bredere groep organisaties, waaronder zorginstellingen, transportbedrijven, en digitale dienstverleners.

Tekort aan cybersecurity specialisten

Een van de meest urgente uitdagingen bij de implementatie van NIS2 is het nijpende tekort aan cybersecurity specialisten. Dit probleem is niet nieuw, maar het is de afgelopen jaren verergerd. Vorig jaar meldde de sector een tekort van 36% aan gekwalificeerde professionals. Dit jaar is dit percentage gestegen naar een zorgwekkende 54%. Dit betekent dat meer dan de helft van de benodigde posities niet kan worden ingevuld, wat een ernstige bedreiging vormt voor de cyberveiligheid van organisaties.

De technologie evolueert sneller dan de opleiding en training van nieuwe professionals kan bijhouden. Cybersecurity is een dynamisch veld dat voortdurend verandert, wat betekent dat specialisten continu moeten bijleren. Moderne cyberaanvallen worden steeds geavanceerder en vereisen diepgaande kennis en gespecialiseerde vaardigheden om effectief te kunnen worden tegengegaan.

Hoewel er steeds meer aandacht is voor cybersecurity in onderwijsprogramma’s, zijn er nog steeds te weinig opleidingen die specifiek gericht zijn op de praktische en diepgaande training die nodig is voor specialistische rollen.

Het tekort aan gespecialiseerde profielen heeft verschillende vergaande gevolgen voor organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen. Veel bedrijven overwegen of hebben al besloten om hun cybersecuritybehoeften uit te besteden aan externe dienstverleners.

Gebrek aan voldoende expertise maakt organisaties kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Dit kan leiden tot ernstige verstoringen van kritieke diensten en aanzienlijke financiële verliezen.

Conclusie: De komst van de NIS2-richtlijn benadrukt de dringende behoefte aan meer en beter opgeleide cybersecurity specialisten.

TechOne: ‘Nieuwe regelgeving zoals NIS2 wetgeving helpt om cybersecurity op de agenda van de directie te zetten’
Impact NIS2 vooral op directie, medewerkers en leveranciers
René van Etten, ThreadStone Cybersecurity: ‘Informatiebeveiliging is geen project, maar een proces!’
Interview met Johan van Slooten, Director Cybersecurity & Risk management bij Hoffmann: ‘Laat cyberdreigingen niet het laatste woord hebben, neem zelf actie!’
Internetconsultaties van start