Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Cyberveiligheid in vitale sectoren: Inzichten uit het inspectiebeeld 2023

Op 3 juli is het ‘Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023’ gepubliceerd. In dit document bundelen verschillende toezichthouders* hun inspectieresultaten over het afgelopen jaar. Ze kijken terug op 2022 en bespreken hoe goed bedrijven en vitale processen zich tegen cyberaanvallen hebben beschermd. Denk hierbij aan bedrijven die drinkwater leveren, het betalingsverkeer regelen en digitale diensten aanbieden. Ook wordt er vooruitgekeken naar de toezichtsplanning voor 2023.

Uit het inspectiebeeld blijkt dat organisaties stappen in de goede richting zetten maar er is ook ruimte voor verbetering. Het belang van cyberveiligheid wordt steeds meer erkend. Maar veel organisaties moeten hun cyberhygiëne verbeteren. Dit is essentieel want in de praktijk blijkt namelijk dat succesvolle digitale aanvallen vaak mogelijk zijn omdat basismaatregelen niet zijn toegepast, terwijl dit wel had gekund.

Lees het hele rapport hier: Inspectiebeeld 2023 https://www.rdi.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/samenhangend-inspectiebeeld-cybersecurity-vitale-processen-2023

*De samenwerkende toezichthouders zijn: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank (DNB), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Lodi Hensen van Eye Security: ‘cybercriminelen vinden steeds nieuwe manieren’
Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet gestart: bedrijven en mkb’ers mogen meedenken over de inhoud van de wet
Jan Martijn Broekhof van Guardian360 ‘NIS2 biedt kansen!’
Dreigingslandschap voor organisaties en mkb-bedrijven verandert razendsnel
CCV en Cyra gaan samenwerken