Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Buitenlandse Zaken streeft naar een veilig internet voor iedereen

In een tijdperk waar cyberdreigingen aan de orde van de dag zijn en digitale veiligheid van groot belang is, komt de Nederlandse regering met een hernieuwde cyberstrategie. Het doel? Garanderen dat het internet een plek blijft waar vrijheid en veiligheid hand in hand gaan.

Nieuwe cyberrichtlijnen 2023-2028

Met de lancering van de internationale cyberstrategie voor de periode 2023-2028, heeft de Nederlandse regering een duidelijke visie uiteengezet: een open, vrij en veilig internet. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zet de Cyberambassadeur zich hier dagelijks voor in. Na drie jaar dienst heeft Nathalie Jaarsma het stokje doorgegeven aan Ernst Noorman. Samen delen ze hun visie en inzichten over hoe Nederland zich aanpast aan de snel digitaliserende wereld.

Aanpak van digitale uitdagingen

Valse berichtgeving, de groei van kunstmatige intelligentie en cybercriminaliteit vormen belangrijke uitdagingen. Nathalie geeft aan dat er sinds 2015 belangrijke stappen zijn gezet. De oprichting van een taskforce cyber, de organisatie van internationale cyberconferenties en het inspelen op ontwikkelingen binnen de VN laten zien hoe Nederland zich inzet voor cyberdiplomatie op internationaal niveau.

Internationale samenwerkingen en prestaties

Nederland heeft bijgedragen aan verschillende belangrijke cyberinitiatieven. Nathalie benadrukt onder andere het Global Forum on Cyber Expertise, de Freedom Online Coalition en het Women in Cyber Fellowship. Deze initiatieven tonen aan hoe Nederland zich inspant voor een veilig, vrij en inclusief internet op mondiaal niveau.

Toekomstige uitdagingen en kansen

Ernst Noorman, de nieuwe Cyberambassadeur, geeft aan dat het behouden van een open en veilig internet complex is door geopolitieke verschuivingen en pogingen om het vertrouwen in democratische processen te ondermijnen. Met zijn ervaring als diplomaat gaat Ernst de uitdaging aan om landen die achterlopen in digitalisering te ondersteunen, met oog op de veiligheid van Nederland.

De rol van AI en technologiebedrijven

De snelle ontwikkeling van AI biedt zowel kansen als uitdagingen. Samenwerking met techbedrijven – met name grote spelers – is essentieel. Nathalie merkt op dat veel techbedrijven bereid zijn tot samenwerking, waarbij ze de democratische waarden ondersteunen en autoritaire neigingen vermijden.

Nederland als cyberleider

Tot slot onderstreept Ernst het belang van voortzetting van het Nederlandse leiderschap op het gebied van cyberdiplomatie. Met een sterke online infrastructuur en een solide cyberbeleid is Nederland goed gepositioneerd om de digitale toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Bron: Rijksoverheid

TechOne: ‘Nieuwe regelgeving zoals NIS2 wetgeving helpt om cybersecurity op de agenda van de directie te zetten’
Impact NIS2 vooral op directie, medewerkers en leveranciers
René van Etten, ThreadStone Cybersecurity: ‘Informatiebeveiliging is geen project, maar een proces!’
De NIS2 komt eraan: Tekort aan cybersecurity specialisten
Interview met Johan van Slooten, Director Cybersecurity & Risk management bij Hoffmann: ‘Laat cyberdreigingen niet het laatste woord hebben, neem zelf actie!’