Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Belangrijke cybersecuritytrends in 2024

In de aanloop naar 2024 is cyberbeveiliging een steeds complexer wordend probleem. Dit komt doordat bedreigingen voortdurend veranderen, gedreven door technologische vooruitgang zoals IoT en AI. Wat kunnen we in het nieuwe jaar verwachten?

Hier zijn enkele cruciale trends die CrowdStrike; een Amerikaans cyberbeveiligingstechnologiebedrijf dat cloudworkload- en eindpuntbeveiliging, dreigingsinformatie en responsdiensten voor cyberaanvallen biedt – verwacht voor 2024.

NIS2 richtlijn

In Europa zien we belangrijke veranderingen op het gebied van cybersecurity, met name de introductie van de NIS2 richtlijn. Deze nieuwe regelgeving heeft betrekking op bedrijven in EU-lidstaten en heeft tot doel de internetveiligheid te verbeteren. Dit klinkt positief, maar het kan voor sommige bedrijven verwarrend zijn, vooral als ze als kritieke infrastructuur worden beschouwd. Ze moeten begrijpen hoe ze aan deze nieuwe regels kunnen voldoen. Hoe verwarrend dit is, hangt af van de mate van beveiliging die het bedrijf al heeft. Daarnaast speelt hierbij ketenzorgplicht een belangrijke rol. Bedrijven die onder deze nieuwe wetgeving vallen, moeten overeenkomsten sluiten met hun leveranciers om de veiligheid te waarborgen.

Inlichtingenuitwisseling en Slachtoffermelding

Een andere belangrijke ontwikkeling is de toename van het delen van informatie na cyberincidenten. Beleidsmaatregelen moedigen bedrijven aan om informatie te delen als er iets misgaat. Het doel is om een omgeving te creëren waarin organisaties samenwerken en niet aarzelen om informatie te delen uit angst voor negatieve gevolgen na een incident. Dit draagt bij aan een cultuur waarin informatie delen wordt beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om collectief sterker te staan tegen cyberdreigingen.

Identiteitsgerichte aanvallen

In 2024 blijven aanvallen gericht op identiteiten een groot probleem, waarbij inbraken vaak plaatsvinden door misbruik te maken van gestolen of gecompromitteerde inloggegevens. Dit benadrukt de noodzaak voor bedrijven om de beveiliging van identiteiten serieus te nemen en maatregelen te nemen om deze aanvallen te voorkomen. Het is van cruciaal belang om te investeren in sterke authenticatiemethoden en bewustwording onder medewerkers om deze risico’s te verminderen.

Convergentie van IT- en beveiligingsteams

Met de opkomst van nieuwe bedreigingen in 2024 vervagen de grenzen tussen IT- en beveiligingsteams binnen organisaties. Deze teams moeten nauwer samenwerken vanwege de groeiende complexiteit van bedreigingen die zowel de IT-infrastructuur als de beveiliging beïnvloeden. Door samen te werken en technologieën te delen, kunnen deze teams hun krachten bundelen om de verdediging tegen cyberaanvallen te versterken.

Belang van cybersecurity

Het is van het grootste belang dat MKB-bedrijven cybersecurity serieus nemen. Door proactieve maatregelen te nemen, zoals het implementeren van geavanceerde beveiligingsmaatregelen, het bevorderen van bewustwording onder medewerkers en het naleven van nieuwe regelgeving, kunnen ze zichzelf beter beschermen tegen de voortdurende bedreigingen op internet. Een sterke cybersecurity-aanpak is essentieel om digitale middelen te beschermen en het vertrouwen te behouden in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

Bron: Emerce

TechOne: ‘Nieuwe regelgeving zoals NIS2 wetgeving helpt om cybersecurity op de agenda van de directie te zetten’
Impact NIS2 vooral op directie, medewerkers en leveranciers
René van Etten, ThreadStone Cybersecurity: ‘Informatiebeveiliging is geen project, maar een proces!’
De NIS2 komt eraan: Tekort aan cybersecurity specialisten
Interview met Johan van Slooten, Director Cybersecurity & Risk management bij Hoffmann: ‘Laat cyberdreigingen niet het laatste woord hebben, neem zelf actie!’