Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Advies aan overheid: domeinnamen van websites herzien voor betere cyberveiligheid

Nederlandse overheidswebsites moeten de domeinnamen wijzigen voor meer veiligheid. Experts dringen er bij de Nederlandse overheid op aan om hun website-domeinnamen snel te veranderen naar .gov of .overheid om cyberaanvallen te minimaliseren. De huidige domeinnamen zorgen voor verwarring onder de bevolking of de websites authentiek zijn of niet.

Inloggen op MijnOverheid via DigiD

Deze oproep komt na een recent onderzoek van Interpolis dat aantoont dat veel Nederlanders en hun kinderen vaak niet weten wat ze moeten doen na het ervaren van phishing of identiteitsdiefstal. Het onderzoek wijst uit dat met de toenemende digitalisering, het aantal slachtoffers van cyberaanvallen waarschijnlijk zal stijgen.

Domeinnamenconfusie in Nederland

In tegenstelling tot veel andere landen, gebruikt Nederland geen unieke domeinnaam voor haar overheidswebsites. Dit biedt cybercriminelen veel kansen. Door een .gov of .overheid domeinnaam in te voeren, zou phishing aanzienlijk kunnen verminderen, aldus experts. De huidige variëteit in domeinnamen is te verwarrend.

Phishing is een online techniek waarbij oplichters valse websites of e-mailadressen gebruiken om informatie te stelen. Door toenemende technologische ontwikkelingen wordt er een toename van deze cybercrime verwacht. Ondanks hun kennis zijn veel mensen – waaronder specialisten – nog steeds vatbaar voor dergelijke aanvallen, aldus Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër.

Beter beschermen van burgers

Landen als België en het Verenigd Koninkrijk nemen al stappen om hun burgers online te beschermen. Ze waarschuwen gebruikers actief voor malafide websites. Groothuis stelt dat dergelijke actieve bescherming essentieel is.

Uitdagingen van online criminaliteit

Als er geen actie wordt ondernomen, zouden we kunnen uitkomen op een “online maffiastaat”, waarschuwt digitale expert Johan de Jong. Hij suggereert dat er een digitaal vaardigheidsbewijs moet komen. Ook zouden voorlichting en preventie alleen niet genoeg zijn, aldus Bureau Jeugd en Media. Er moet meer geld naar onderwijs en politiebevoegdheden om cybercriminaliteit effectief aan te pakken.

De impact van cyberaanvallen

Slachtoffers van online misdrijven voelen vaak schaamte en zijn terughoudend om hulp te zoeken. Het verlies van vertrouwen in technologie kan een langetermijneffect hebben, zegt Maasland.

De belangrijkste bevindingen over cyberveiligheid van het Interpolis-rapport zijn:

  • Meerderheid van de ouders voelt zich beter geïnformeerd over cybercriminaliteit dan hun kinderen.
  • Ouders zijn over het algemeen optimistischer over hun vermogen om cyberaanvallen te herkennen dan hun kinderen.
  • Meer kinderen dan ouders geloven dat ze op school leren over online veiligheid.
  • Een groot percentage ouders is op de hoogte van de wachtwoorden van hun kinderen.

Bron: Het Parool

Nederlandse overheid lanceert de Quickscan NIS2 richtlijn, helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet
Nederland loopt achter op het gebied van innovatie bij cybersecurity. Dat is te lezen in het nieuwe boek: ‘Security Innovation Stories’.
Nomadische Honeypots: samen sterker tegen cyberdreiging
Verhoogd risico op cyberaanvallen tijdens piekmomenten van online shoppen
Cyber Security Event Claranet in teken NIS2