Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Invoering van NIS2 op 17 oktober 2024

De Europese datum voor de implementatie van de NIS2 richtlijn is vastgesteld op 17 oktober 2024. Op deze datum zullen veel landen binnen de EU de nieuwe NIS2 richtlijn gaan invoeren. Elk land heeft hiervoor zijn eigen tijdlijn en procedure, maar theoretisch moeten alle landen op deze datum de richtlijn in hun nationale wetgeving hebben opgenomen.

Procedure in Nederland en andere EU-lidstaten

In Nederland begint het proces met een consultatiefase, daarna de raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich over de nieuwe wet zullen uitspreken. Pas daarna wordt de wet actief.

Binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie heeft elk land zijn eigen implementatieprocedure. Belangrijke handelspartners zoals Duitsland en België liggen op schema om de richtlijn op 17 oktober in te voeren. De Nederlandse implementatie is uitgesteld. De deadline van 17 oktober wordt niet gehaald. De laatste mededeling van de overheid was tweeledig. 1. ze verwachten eind 2024 klaar te zijn met de wetteksten en 2. ze adviseren om wel nu te starten, omdat het heel veel werk is. Minimaal moet je al 3 dingen gaan regelen: 

  1. Starten met risico-inventarisaties.
  2. Starten met het nemen van extra maatregelen.
  3. Starten met procedures voor een betere beveiliging en meldplicht. 

Samen Digitaal Veilig maakt daarvoor twee nieuwe NIS2 voorbereiding pakketten die eind april beschikbaar zullen zijn.

Impact op Nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven die leveren aan buitenlandse klanten moeten op 17 oktober klaar zijn om aan de NIS2 normen te voldoen. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven met grote Europese klanten die verwachten dat hun Nederlandse leveranciers de nieuwe normen al naleven.

Wacht niet te lang

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dus enige vertraging gemeld in de implementatie van de NIS2. Desondanks benadrukt het ministerie het belang van vroegtijdige voorbereidingen op de NIS2 richtlijn, gezien de ernstige tekorten aan cybersecurityspecialisten en de voortdurende dreiging van cybercriminaliteit.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Informatie over de implementatie van de NIS2 richtlijn in Nederland en de aanpassingen in de Wbni.

NCTV CER- en NIS2 richtlijnen

Meer informatie over de NIS2 planning en voortgang.