Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Welke verplichtingen brengt de NIS2 met zich mee?

De ketenzorgplicht houdt in dat je als essentieel of belangrijk bedrijf verantwoordelijk en verplicht bent om ervoor te zorgen dat je ketenleveranciers (bedrijven die aan jou leveren) ook passende cybersecurity maatregelen implementeren.

Je moet evalueren welke risico’s er zijn binnen hun toeleveringsketen en ervoor zorgen dat deze risico’s worden aangepakt. Dit kan betekenen dat je specifieke cybersecurity maatregelen oplegt aan je leveranciers.

De NIS2 uitdagingen

Dit is een groot project

Samenwerken met al je toeleveranciers is een stevige klus.

Wij maken het beheersbaar

Je krijgt de beschikking over een compleet platform waarin je alle werkzaamheden kunt vastleggen en uitvoeren. Het platform is speciaal gebouwd om het zorgplichtproces optimaal te ondersteunen.

Je moet risico’s inschatten

Voor elke leverancier moet je een risico-inventarisatie vragenlijst opstellen en uitvoeren conform de wet.

De risico-inventarisatie is ingebouwd

Je kunt alle leveranciers een vragenlijst sturen om zo een goede inschatting van het risico te kunnen maken. In het platform worden alle resultaten bijgehouden.

Je moet normen vaststellen

Hoe ga je hen begeleiden naar NIS2 certificatie?

Wij regelen de uitleg en begeleiding

Door middel van 1-op-1 begeleiding, webinars en invulsessies helpen wij je leveranciers om het NIS2 Quality Mark te halen.

Je moet bewijzen dat je aan NIS2 voldoet

Hoe ga je alles vastleggen als het gaat om de ketenzorgplicht?

Automatische dossiervorming

In het platform wordt alles vastgelegd en heb je volledige dossiervorming per leverancier en voor het totaal, inclusief rapportages.

Het Samen Digitaal Veilig platform

Om de samenwerking tussen jou en je toeleveranciers te ondersteunen heeft Samen Digitaal Veilig een platform ontwikkeld. Dit is een complete oplossing voor NIS2 bedrijven om aan de ketenzorgplicht te voldoen.

Alles om je leveranciers te helpen met het behalen van het NIS2 Quality Mark:

Benieuwd naar de mogelijkheden van het Samen Digitaal Veilig platform voor jouw bedrijf?

Hulpmiddel voor ketenzorgplicht

Het NIS2 Quality Mark van Samen Digitaal Veilig is een handige methode voor toeleveranciers om aan NIS2 bedrijven te laten zien dat ze veilige werkmethodes hanteren en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Het NIS2 Quality Mark biedt drie niveaus, die aansluiten op het risico dat een organisatie loopt. Dit geeft je de mogelijkheid om elke individuele toeleverancier een passende oplossing te bieden.

Door het NIS2 Quality Mark op te nemen in je leveringsvoorwaarden, zorg je ervoor dat je supply chain intact blijft, terwijl je tegelijkertijd het NIS2 wetgevingsrisico tot een minimum te beperkt.

Een platform voor samenwerking

Branchebrede samenwerking

We werken samen met 50 diverse branches. Samen Digitaal Veilig vormt een uniek knooppunt van kennis en expertise, waarbij elke branche zijn eigen inzichten en uitdagingen inbrengt.

Partners in cyberveiligheid

We kunnen bouwen op een robuust netwerk van externe partners. Wij werken onder andere samen met toonaangevende cybersecurity consultants, NIS2 specialisten en cyberverzekeraars.

Toegankelijk voor elk bedrijf

We bieden NIS2 hulp aan iedereen. Ongeacht de grootte van je bedrijf, bij Samen Digitaal Veilig vind je de juiste ondersteuning en tools om te voldoen aan de NIS2 normen.

Hulp nodig?

In de wegwijzer vind je een overzicht van al onze partners die je kunnen helpen bij het voldoen aan de NIS2 richtlijnen.