Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

NIS2 checklist (Wat moet je doen om aan de NIS2 te voldoen?)

De invoering van de NIS2 richtlijn is een grote stap voorwaarts in het versterken van cybersecurity binnen de Europese Unie. Of je nu een groot bedrijf bent dat essentiële diensten levert of een mkb-leverancier in de toeleveringsketen van deze bedrijven, het is belangrijk om NIS2 als een project aan te pakken. Met deze NIS2 checklist zie je in één oogopslag wat je moet doen om je cybersecurity te versterken en te voldoen aan de wet.

1.     Checklist voor NIS2 bedrijven

Download de checklist en vink alle onderdelen af, zodat jouw bedrijf NIS2 proof wordt.

Download de NIS2 checklist voor NIS2 bedrijven

Wat zijn de risico’s voor NIS2 bedrijven?

 • Verlies van leveranciers: Risico op verstoring van de toeleveringsketen als leveranciers niet voldoen aan de NIS2 normen.
 • Inadequate beveiliging: Verhoogd risico op datalekken en cyberaanvallen door gebrek aan goede beveiligingsmaatregelen.
 • Onverzekerd zijn: Financiële kwetsbaarheid in geval van cyberincidenten door gebrek aan adequate verzekering.
 • Belemmering van bedrijfsgroei: Beperkte zakelijke expansie en toegang tot nieuwe markten door non-compliance.
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders/directie: Juridische en financiële gevolgen voor bestuurders/directie bij niet-naleving.
 • Boetes bij handhaving: Financiële en reputatieschade door sancties bij overtreding van NIS2 regelgeving.
 • Omzetverlies: Daling van inkomsten door verminderde vraag of onderbreking van bedrijfsactiviteiten.
 • Stilvallen productie: Onderbreking van de productieprocessen door technische storingen of externe invloeden.
 • Reputatieschade: Negatieve perceptie bij klanten en partners, potentieel leidend tot verlies van vertrouwen en klanten.

2.   Checklist voor mkb-toeleveranciers

Als mkb-leverancier van grote NIS2 bedrijven is het ook van belang dat je voldoet aan de vereiste beveiligingsnormen en daarmee je zakelijke relaties en toeleveringsketens veilig kunt onderhouden. Als mkb-leverancier is het waarschijnlijk dat jouw grote klanten eisen dat je voldoet aan de NIS2 normen.

Download de NIS2 checklist voor mkb-leveranciers

Wat zijn de directe risico’s voor mkb-toeleveranciers?

 • Verlies van grote klanten: Niet voldoen aan NIS2 kan leiden tot het verlies van contracten met grote klanten.
 • Beveiligingsinbreuken: Een gebrek aan adequate cybersecurity kan leiden tot cyberincidenten, waardoor gevoelige informatie blootgesteld wordt.
 • Financiële schade: De kosten verbonden aan het herstellen van een cyberaanval kunnen aanzienlijk zijn, vooral zonder passende verzekering.
 • Reputatieschade: Een cyberincident kan het vertrouwen van klanten schaden, wat moeilijk te herstellen is voor kleinere bedrijven.
 • Operationele verstoring: Cyberaanvallen of niet-naleving kunnen leiden tot significante verstoringen in de bedrijfsvoering.

Verbeter kosteloos je digitale veiligheid

Als mkb-bedrijf kun je nu al beginnen met het kosteloos verbeteren van je cyberveiligheid. Met een reeks aan gratis tools en informatie kun je direct aan de slag met het verbeteren van je digitale veiligheidsmaatregelen, ongeacht je huidige niveau van cybersecurity.

Ondersteuning door Samen Digitaal Veilig 

Voldoen aan NIS2 is een hele opgave. Maar je staat er niet alleen voor. Samen Digitaal Veilig biedt naast de NIS2 checklist ook uitgebreide ondersteuning voor bedrijven die moeten voldoen aan de NIS2 richtlijn, inclusief op maat gemaakte pakketten, informatieve webinars, een ondersteunende helpdesk en partners die klaarstaan om te helpen. Door deze middelen in te zetten, kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de Europese regelgeving, maar ook sterker en veiliger wordt.

De NIS2 richtlijn

Meer informatie over de nieuwe NIS2 richtlijn en wetgeving.

Webinars

Schrijf je in en laat je kosteloos informeren over NIS2.

Wegwijzer

Een overzicht van cybersecurity professionals en bedrijven die ondersteuning bieden bij het voldoen aan NIS2.