Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

NIS2 haalbaar maken voor bedrijven samen met UvA

Amsterdam, 10 oktober, in samenwerking met het platform SamenDigitaalVeilig, een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een belangrijk onderzoek gestart naar de SDV NIS2 applicatie. Het doel is om deze applicatie zo gebruiksvriendelijk en begrijpelijk mogelijk te maken voor MKB-bedrijven. Dit initiatief is genomen om Nederlandse ondernemingen te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe Europese NIS2 wetgeving die volgend jaar geïmplementeerd moet zijn.

De recent geïntroduceerde NIS2 wetgeving stelt diverse eisen aan bedrijven op het gebied van netwerk- en informatiesystemen. Voor veel MKB-bedrijven zal het een uitdaging zijn om aan deze nieuwe eisen te voldoen, mede door de technische en juridische complexiteit van de regelgeving.

Het onderzoek van de UvA, in opdracht van SamenDigitaalVeilig.nl, richt zich op het verfijnen van de NIS2 applicatie. Hiermee wordt beoogd een tool te ontwikkelen die MKB-bedrijven stapsgewijs begeleidt in het voldoen aan de NIS2 wetgeving.

De verwachte voordelen voor MKB-ondernemingen:

  • Gebruiksvriendelijkheid: De geoptimaliseerde NIS2 applicatie zal zodanig worden ontworpen dat ook ondernemers zonder technische achtergrond deze eenvoudig kunnen gebruiken.
  • Tijdsbesparing: Dankzij een intuïtieve applicatie kunnen bedrijven sneller en efficiënter voldoen aan de wetgeving.
  • Kostenbesparing: Een duidelijke en toegankelijke applicatie kan leiden tot besparingen op consultancy- en juridische kosten.
  • Zekerheid: De applicatie biedt ondernemers de zekerheid dat ze volledig voldoen aan de eisen van de NIS2 wetgeving, waardoor ze mogelijke sancties en boetes kunnen voorkomen.

Het onderzoek zal in november worden afgerond en daarna zullen de resultaten in de applicatie worden verwerkt.

SamenDigitaalVeilig.nl, het initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW voor digitale veiligheid in samenwerking met IVBB, blijft zich inzetten voor de digitale veiligheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Door samen te werken met de Universiteit van Amsterdam hopen zij een significante bijdrage te leveren aan de ondersteuning van MKB-bedrijven in deze uitdagende digitale tijden.

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond