Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

De IT-sector in transitie: 5 trends die de komende tijd vormgeven

Jasper van ’t Wout, Chief Strategy Officer bij Avit schetst vijf trends die cruciaal zijn voor de toekomst van de IT-sector. Deze trends vormen de pijlers van actuele IT-evoluties en verschaffen perspectieven op de toekomst van cybersecurity, talentbeheer, technische vernieuwing en duurzaamheid in de sector.

De vermenging van IT en Cybersecurity

De grenzen tussen IT-infrastructuur en cybersecurity vervagen steeds meer. Deze samensmelting wordt voornamelijk gedreven door de toename van cloud-technologieën en de populariteit van hybride werken. Deze ontwikkeling vraagt om een geïntegreerde benadering van netwerkbeveiliging, waarbij organisaties worden uitgedaagd om hun systemen zowel flexibeler als veiliger te maken.

Aangescherpte wet- en regelgeving

Met de implementatie van de NIS2-richtlijn door de Europese Unie worden organisaties geconfronteerd met strengere eisen op het gebied van cybersecurity. Deze regelgeving vereist niet alleen dat bedrijven uitgebreide technische maatregelen nemen, maar ook dat zij hun beveiligingsprotocollen voortdurend evalueren en aanpassen. Deze trend benadrukt het belang van transparantie en voorbereiding op cybersecurityincidenten.

Tekort aan gespecialiseerd talent

Een ander kritiek punt is het nijpende tekort aan cybersecurityprofessionals. Dit tekort wordt verergerd door de snelle ontwikkeling van technologieën en de toenemende complexiteit van cyberdreigingen. Organisaties moeten innovatieve oplossingen vinden, zoals investeren in AI en automatisering, om het gebrek aan gespecialiseerd personeel te compenseren en hun beveiligingsniveau te handhaven.

Toenemende rol van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds belangrijkere rol in de IT-sector, vooral op het gebied van cybersecurity. AI-technologieën stellen bedrijven in staat om complexe beveiligingsvraagstukken op te lossen door middel van automatisering en geavanceerde data-analyse. Dit resulteert in efficiëntere processen en een proactievere benadering van potentiële bedreigingen.

Bewustzijn van duurzaamheid

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema binnen de IT-sector. Organisaties streven naar groene IT-oplossingen en werken aan het voldoen aan de ESG-normen. Dit wordt niet alleen gedreven door maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook door toenemende druk vanuit overheden en consumenten om duurzame praktijken te implementeren.

(Bron: Beveiligingswereld.nl)

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond