Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Cyberweerbaarheid is voor veel Nederlandse organisaties nog altijd geen topprioriteit

Palo Alto Networks heeft samen met IDC Research onderzoek uitgevoerd naar de volwassenheid van cyberweerbaarheid binnen Europa, het Midden-Oosten, Afrika, en Latijns-Amerika. De resultaten schetsen een zorgwekkend beeld: slechts een klein deel van de Nederlandse bedrijven ziet cyberweerbaarheid als een essentiële prioriteit.

Deze bevindingen zijn des te verrassender wanneer men kijkt naar de bank-, financiële en verzekeringssector, die ondanks de strenge reguleringen, lage percentages laat zien in het regelmatig uitvoeren van disaster recovery tests. Dit wijst op een breder probleem binnen de industrie: een algemene onvoorbereidheid en een gebrek aan vertrouwen om cyberaanvallen effectief te weerstaan.

Deze bevindingen zijn des te verrassender wanneer men kijkt naar de bank-, financiële en verzekeringssector, die ondanks de strenge reguleringen, lage percentages laat zien in het regelmatig uitvoeren van disaster recovery tests. Dit wijst op een breder probleem binnen de industrie: een algemene onvoorbereidheid en een gebrek aan vertrouwen om cyberaanvallen effectief te weerstaan.

Cyberweerbaarheid moet hoog op de agenda komen

Haider Pasha, Chief Security Officer bij Palo Alto Networks, en Jeramy Van Menxel, Country Manager Nederland, benadrukken de noodzaak voor een cultuuromslag en een strategische herziening van cyberbeveiligingspraktijken. Zij wijzen op het belang van het ontwikkelen van bedrijfscontinuïteitsplannen, crisismanagementstrategieën, en het regelmatig testen van disaster recovery plannen als cruciale stappen voor organisaties om hun cyberweerbaarheid te versterken. Bovendien, met de aankomende Europese regelgeving zoals de NIS2 richtlijn en de Cyber Resilience Act, wordt het voor Nederlandse bedrijven tijd om de realiteit onder ogen te zien en cyberweerbaarheid als een topprioriteit te behandelen.

Andere landen zijn verder

Landen zoals het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Spanje, Brazilië, en Frankrijk tonen hogere prioriteit voor cyberweerbaarheid dan Nederland. Dit benadrukt de noodzaak voor Nederlandse organisaties om hun houding ten opzichte van cyberbeveiliging te heroverwegen, om niet alleen te voldoen aan regelgeving, maar ook om een veiligere toekomst voor zichzelf en hun klanten te waarborgen.

(Bron : WINMAG Pro)

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond