Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Cyberveiligheid: een vergeten onderwerp in de politiek?

Cyberveiligheid krijgt minder aandacht in de huidige verkiezingsprogramma’s volgens een analyse van cybersecurityspecialist Eye Security. Dit contrast met de groeiende dreiging van cyberaanvallen en de focus van de Europese Unie op cyberweerbaarheid, zoals de NIS2-regelgeving, is opmerkelijk te noemen.

De analyse toont een daling van 94 naar 70 vermeldingen over cybergerelateerde onderwerpen tussen de verkiezingsprogramma’s van 2021 en 2023, een afname van bijna een kwart. Traditionele grote partijen zoals CDA en D66 tonen een significante daling in aandacht voor dit thema, terwijl de BoerBurgerBeweging haar focus heeft verhoogd. De VVD blijft consistent in haar aandacht voor cyberveiligheid.

Partijen die zich wel op cyber focussen, leggen de nadruk op het versterken van politie- en inlichtingendiensten, het verbeteren van digitale autonomie, en het verhogen van bewustzijn over cyberspionage en veilige gegevensopslag. De zorgen richten zich vooral op ethische hackers en nationale cloudservices.

Kwetsbaar

Ander onderzoek van Eye Security toont aan dat ondanks beveiligingsmaatregelen, 20 procent van de bedrijven kwetsbaar blijft voor cyberincidenten, en 5 procent al gehackt was voor zij klant werden. Dit onderstreept het belang van proactieve cyberbescherming.

Over dit onderzoek

In het onderzoek is gezocht op de term “cyber” in alle verkiezingsprogramma’s die relevant zijn van 2021 en 2023. Denk aan termen als cybersecurity of cyberveiligheid. Hieronder is de volledige vergelijking tussen 2021 en 2023 weergegeven:

  • NSC bestond in 2021 nog niet en kon niet mee worden genomen in het onderzoek. Wel noemen zij “cyber” 6 maal in hun verkiezingsprogramma. Gezien ze groot in de peilingen zijn vermelden wij hun hier.
  • Bij de fusie tussen PvdA-Groenlinks is gekeken naar aparte verkiezingsprogramma in 2021 en hun gedeelde verkiezingsprogramma in 2023.
  • Bij de partijen die 0 keer het woord cyber gebruiken in hun verkiezingsprogramma van 2023, is een extra check gedaan om te onderzoeken of er op een andere manier gesproken wordt dan het woord “cyber”. Alleen bij de partij Denk blijkt dit het geval te hebben. Zij hebben het over digitale veiligheid.

Bron: Eye Security

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond