Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Cybersteun voor mkb, €300.000 beschikbaar

Er zit een significant verschil tussen cyberdreigingen en de acties die bedrijven ondernemen om deze dreigingen te bestrijden. Dit tonen onderzoeken van het Digital Trust Center (DTC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. Hoewel het verstrekken van informatie over digitale veiligheid behulpzaam is, springen vooral kleinere bedrijven niet direct in actie.

Het DTC – onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – hoopt door het aanbieden van een subsidie voor ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’, dat het mkb wordt aangezet om een aantal cybersecuritymaatregelen te nemen. Voor deze pilot is €300.000 gereserveerd. Na evaluatie zal het DTC bepalen of de regeling zal voortzetten en zo ja, met welk budget.

Subsidie voor digitale weerbaarheid

Kleine en micro-ondernemingen kunnen met ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ financiële ondersteuning (subsidie) krijgen voor het nemen van essentiële digitale veiligheidsstappen. Dit omvat acties zoals het instellen van back-ups, het gebruik van wachtwoordbeheerders of het laten doen van een risico-inventarisatie. De financiële ondersteuning dekt de helft van de kosten, tot maximaal €1.250 per bedrijf. Bedrijven kunnen één keer gebruikmaken van deze mogelijkheid. 

Aanmeldperiode in oktober: cybersecuritymaand

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 2 oktober tot 1 november 2023, 17.00 uur. Er is €300.000 beschikbaar. De middelen worden toegewezen op volgorde van aanmelding. 

Subsidie krijgen

Begin met de CyberVeilig Check om te zien waar je bedrijf verbeteringen kan aanbrengen. Vervolgens benader je een IT-beveiligingsleverancier voor hulp bij het implementeren van de maatregelen die uit deze check komen. Tot slot vraag je de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en voeg je de benodigde documenten toe.

Michel Verhagen, manager bij DTC:

“Veel ondernemers hebben het druk en laten cybersecurity op de achtergrond raken. Het is een misvatting dat kleinere bedrijven geen doelwit zijn. We willen hen aanmoedigen om nu proactief te worden. Simpele acties kunnen de risico’s al verminderen. We hopen dat deze subsidie de noodzakelijke motivatie biedt om nu maatregelen te nemen.”

Bron: Digital Trust Center

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond