Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

90% van de security-incidenten is het resultaat van menselijke fouten

Uit het IT Trendsonderzoek 2024 van Supply Value blijkt dat een overweldigende 90% van de security-incidenten het resultaat is van menselijke fouten, wat het belang van een hoog security-bewustzijn onder medewerkers onderstreept.

Security-awareness vereist dat medewerkers bewust zijn van digitale gevaren en hun gedrag aanpassen om risico’s te minimaliseren. Fouten zoals het klikken op malafide links of ongeautoriseerde toegang verlenen, onderstrepen het belang van een sterke bewustwording binnen elke organisatie.

De urgentie van security-awareness wordt steeds duidelijker, met een toename in bedrijven die het als hoge prioriteit beschouwen van 72% naar 84% in een jaar tijd; aldus het IT Trendsonderzoek van 2024 van Supply Value. Het onderzoek wijst ook op de behoefte aan samenwerking binnen en tussen organisaties om de beveiliging van data te versterken, waarbij duidelijke afspraken over data-toegang en -behandeling essentieel zijn.

Voortdurend medewerkers blijven trainen

Continue aandacht voor security-awareness is cruciaal, met een verschuiving van eenmalige trainingen naar een permanente prioriteit binnen organisaties. Dit helpt medewerkers alert te blijven op potentiële risico’s en stelt organisaties in staat om proactief te reageren op nieuwe cyberdreigingen. Phishing-campagnes zijn een effectieve manier om het bewustzijn te testen en te verhogen, door medewerkers te confronteren met realistische dreigingen.

Kans op menselijke fouten verkleinen en data effectiever beschermen

Naast bewustwording is het cruciaal dat organisaties duidelijke verantwoordelijkheden vastleggen in hun informatiebeveiligingsbeleid en aandacht besteden aan de psychologische aspecten van gedragsverandering. Dit bevordert niet alleen het bewustzijn van digitale risico’s maar zorgt ook voor een daadwerkelijke gedragsaanpassing bij medewerkers, waardoor de organisatie minder kwetsbaar wordt voor cyberdreigingen.

Regelmatige phishing-campagnes spelen een sleutelrol in het monitoren en verbeteren van security-awareness binnen organisaties, wat bijdraagt aan het bouwen van een sterke beveiligingscultuur. Door voortdurende training en bewustmaking kunnen organisaties de kans op menselijke fouten verkleinen en hun data effectiever beschermen.

(Bron: Computable)

De toegankelijke taal van het NIS2 Quality Mark volgens cybersecurity redacteur Jan Meijroos
Automatische updates ontbreken bij veel kleine bedrijven
10 Miljard wachtwoorden gelekt
Cybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doenCybersecuritymonitor 2023: kleinschalige bedrijven hebben werk te doen
Internetconsultatie NIS2 afgerond