Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Korting via onze branchepartners

Wil je gebruik maken van ons SDV-platform en ben je aangesloten bij een brancheorganisatie dan krijg je 50% korting. Voor niet leden van brancheorganisaties bedraagt de korting 10%.
Organisatie
Kortingscode
ABU
ABUNIS2
AFNL
AFNLNIS2
ANVR
ANVRNIS2
Aedes
AEDESNIS2
Aranea
ARANEANIS2
BDO
BDONIS2
BETA
BETANIS2
Beyond Ideas
BEYONDNIS2
BMK
BMKNIS2
BNA
BNANIS2
Bouwend Nederland (BNL)
BOUWENDNIS2
BOVAG
BOVAGNIS2
Bovemij
BOVEMIJNIS2
BVP
BVPNIS2
CBM
CBMNIS2
Cranium
CRANIUMNIS2
Cumela
CUMELANIS2
Datect
DATECTNIS2
Dibevo
DIBEVONIS2
Ekco
EKCONIS2
Energie Nederland
ENERGIENIS2
Eye Security
EYENIS2
FGHS
FGHSNIS2
FME
FMESDV50
FNLI
FNLINIS2
GEMZU
GEMZUNIS2
Grand Thornton
THORNTONNIS2
GroentenFruit Huis
GROENTENFRUITHUISNIS2
GTS
GTSNIS2
Guardian360
GUARDIANNIS2
Helixis
HELIXISNIS2
Hiswa-Recron
HISWANIS2
Hoffmann
HOFFMANNNIS2
Hunt & Hackett
HUNTNIS2
INretail
INRETAILNIS2
KBN
KBNNIS2
KNS
KNSNIS2
KVGO
KVGONIS2
Lupasafe
LUPASAFENIS2
Metaal Nederland
METAALNLNIS2
MKB Infra
MKBINFRANIS2
Modint
MODINTNIS2
Koninklijke Metaalunie (MTU)
METAALUNIESDV50
NAO
NAONIS2
NBOV
NBOVNIS2
Nekovri
NEKOVRINIS2
NEVI
NEVINIS2
NOA
NOANIS2
Northwave
NORTHWAVENIS2
NOVE
NOVENIS2
NRK
NRKNIS2
NRTO
NRTONIS2
NSO Retail
NSONIS2
NVKL
NVKLNIS2
NVLF
NVLFNIS2
NVM
NVMNIS2
OnderhoudNL
ONDERHOUDNIS2
Outpost24
OUTPOST24NIS2
Perfect Day
PERFECTDAYNIS2
Ploum
PLOUMNIS2
Poeliersbond
POELIERSNIS2
PQR
PQRNIS2
ProVoet
PROVOETNIS2
Register Belastingadviseurs
RBNIS2
SBBF
SBBFNIS2
Schoonmakend Nederland
SCHOONMAKENDNIS2
The S-Unit
SUNITNIS2
Sociaal Werk Nederland
SOCIAALWERKNIS2
Staalfederatie
STAALFEDERATIENIS2
Simac
SIMACNIS2
ThreadStone
THREADSTONENIS2
Telindus
TELINDUSNIS2
TLN
TLNNIS2
Techniek Nederland
TECHNIEKNIS2
Vakcentrum
VAKCENTRUMNIS2
VHG
VHGNIS2
VLR
VLRNIS2
VNA
VNANIS2
VNHI
VNHINIS2
VNV
VNVNIS2
Vereniging van Openbare Bibliotheken
VOBNIS2
VNPF
VNPFNIS2
VSV
VSVNIS2
Waterbouwers
WATERNIS2

Brancheorganisaties die geen partner zijn van Samen Digitaal Veilig kunnen dat kosteloos worden.
Kijk dan op deze pagina.