Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

Audits om aan de NIS2 te voldoen

Voorlopig zitten we nog in de voorbereiding van de wetgeving. De Nederlandse overheid is bezig om de teksten voor de wet te formuleren. Zodra die teksten er zijn kunnen bedrijven het NIS2 project afronden. Die afronding is een audit. 

Een audit is belangrijk om te bewijzen dat een organisatie voldoet aan de NIS2 vereisten vanwege meerdere redenen:

Onafhankelijke verificatie

Een audit biedt een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de cybersecurity maatregelen en -processen van een organisatie. Dit helpt bij het waarborgen van de integriteit en betrouwbaarheid van de beveiliging praktijken die worden geïmplementeerd. 

Compliance aantonen

NIS2 wetgeving vereist dat essentiële en belangrijke entiteiten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen te waarborgen. Een audit helpt bij het formeel aantonen dat de organisatie voldoet aan deze wettelijke vereisten.

Identificeren van tekortkomingen

Door middel van een audit kunnen potentiële zwakke punten of tekortkomingen in de bestaande beveiligingsmaatregelen worden geïdentificeerd. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen en risico’s effectief te beheren.

Vertrouwen opbouwen

Het succesvol doorstaan van een audit en het voldoen aan de NIS2 normen kan het vertrouwen van klanten, partners, investeerders en toezichthouders vergroten. Het laat zien dat de organisatie serieus omgaat met de bescherming van haar systemen en gegevens.

Wettelijke en contractuele verplichtingen

Voor sommige organisaties kan het ondergaan van een audit ook een contractuele of wettelijke verplichting zijn. Klanten of partners kunnen eisen dat organisaties aantonen dat ze voldoen aan specifieke cybersecurity normen als voorwaarde voor zakendoen.

Samengevat, een audit is een essentiële stap voor organisaties om te bewijzen dat ze voldoen aan de NIS2 vereisten. Het biedt niet alleen een middel om compliance aan te tonen en vertrouwen op te bouwen, maar het is ook een cruciaal instrument voor het verbeteren van de algehele cybersecurity houding van een organisatie.

Audits als eindpunt voor NIS2

Wanneer je je aanmeldt voor het halen van het NIS2 Quality Mark, zijn externe onafhankelijke audits de afronding van het certificeringsproces:

  • Registratie voor het NIS2 Quality Mark: Meld je organisatie aan voor het NIS2 Quality Mark.
  • Volg de instructies in het programma: Ga maatregelen nemen, procedures inregelen, medewerkers opleiden. NIS2 Quality Mark heeft 3 levels. QM10-QM20 en QM30. Die passen bij de risico’s. De lijsten met maatregelen variëren in aantallen maatregelen en zwaarte conform de risico’s. SDV helpt met webinars die uitleggen wat je moet doen. Voor zware normen heb je waarschijnlijk externe ondersteuning nodig van een cybersecurity bureau. 
  • Interne pre-audit. Voorbereiding op de audit.
  • Het aanvragen van een externe audit. Op de SDV-site komen de gegevens van auditbureaus die je kunt inhuren. Je hebt daar vrije keuze in. Het is geen onderdeel van je NIS2 Quality Mark deelname omdat de audit onafhankelijk moet gebeuren. 
  • Audit laten doen. De audits moeten worden uitgevoerd door erkende auditors die gespecialiseerd zijn in cybersecurity en NIS2 compliance.
  • Volg het auditproces: De auditors beoordelen de naleving van de NIS2 vereisten en helpen bij het identificeren van eventuele verbeterpunten.
  • Ontvang het certificaat: Na een succesvolle audit ontvangt je organisatie het NIS2 Quality Mark. Dat bevestigt dat je een heel scala aan cybersecurity maatregelen hebt genomen en dat een extern bureau dat onafhankelijk heeft bevestigd.
De NIS2 richtlijn

Meer informatie over de nieuwe NIS2 richtlijn en wetgeving.

Webinars

Schrijf je in en laat je kosteloos informeren over NIS2.

Wegwijzer

Een overzicht van cybersecurity professionals en bedrijven die ondersteuning bieden bij het voldoen aan NIS2.