Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Audits om aan de NIS2 te voldoen

Een audit is belangrijk om te bewijzen dat een organisatie voldoet aan de NIS2-vereisten vanwege meerdere redenen:

Onafhankelijke verificatie: Een audit biedt een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de cybersecuritymaatregelen en -processen van een organisatie. Dit helpt bij het waarborgen van de integriteit en betrouwbaarheid van de beveiligingspraktijken die worden geïmplementeerd.

Compliance aantonen: NIS2-wetgeving vereist dat essentiële en belangrijke entiteiten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen te waarborgen. Een audit helpt bij het formeel aantonen dat de organisatie voldoet aan deze wettelijke vereisten.

Identificeren van tekortkomingen: Door middel van een audit kunnen potentiële zwakke punten of tekortkomingen in de bestaande beveiligingsmaatregelen worden geïdentificeerd. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen en risico’s effectief te beheren.

Vertrouwen opbouwen: Het succesvol doorstaan van een audit en het voldoen aan de NIS2-normen kan het vertrouwen van klanten, partners, investeerders en toezichthouders vergroten. Het laat zien dat de organisatie serieus omgaat met de bescherming van haar systemen en gegevens.

Wettelijke en contractuele verplichtingen: Voor sommige organisaties kan het ondergaan van een audit ook een contractuele of wettelijke verplichting zijn. Klanten of partners kunnen vereisen dat organisaties aantonen dat ze voldoen aan specifieke cybersecuritynormen als voorwaarde voor zakendoen.

Samengevat, een audit is een essentiële stap voor organisaties om te bewijzen dat ze voldoen aan de NIS2-vereisten. Het biedt niet alleen een middel om compliance aan te tonen en vertrouwen op te bouwen, maar het is ook een cruciaal instrument voor het verbeteren van de algehele cybersecurityhouding van een organisatie.