Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland

Nieuwsbrief en webinars

Wij adviseren iedereen om je op te geven voor de nieuwsbrief omdat het essentieel is dat je weet aan welke zaken je verplicht moet gaan voldoen.

De nieuwsbrief is kosteloos en wordt alleen verstuurd als het nodig is. Wij houden je op de hoogte van alle aspecten rondom NIS2 en de wetgeving.

Schrijf je direct in!

Disclaimer

Nog niet alle informatie over NIS2 (Wbni) is definitief. De Europese NIS2-richtlijn is vanaf 10 november 2022 aangenomen door het Europees Parlement en zal normaal gezien 15 december worden bekrachtigd door de Europese Raad. Daarna moet de Nederlandse wetgever nog de Nederlandse versie  maken en publiceren. Die is nog niet beschikbaar. De informatie stellen we al wel vast beschikbaar zodat bedrijven weten dat de wet eraan komt. Dat biedt de mogelijkheid nu alvast na te denken over wie wat moet gaan doen.   

De Wbni en straks NIS2 is een uitgebreide en gecompliceerde wettekst. De informatie op dit platform is een sterk gecomprimeerde vereenvoudigde uitleg en interpretatie hiervan. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van op de website www.samendigitaalveilig.nl verstrekte informatie, maar wij kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

De inhoud van de website www.samendigitaalveilig.nl kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van de komende cybersecurity-regelgeving en kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van je werkzaamheden. De informatie kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend blijft de officiële wettekst van de Wbni en de aanvullingen die er vanuit NIS2 aankomen.

Ja, ik wil ondersteuning bij de NIS2 richtlijn en de ketenzorgplicht. Graag ontvang ik het kosteloze informatiepakket.