Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

NIS2 Quality Mark: haalbare norm voor ketenzorgplicht

In het kader van de NIS2 richtlijn is er een duidelijke verschuiving zichtbaar naar een uitgebreide benadering van cybersecurity, waarbij niet alleen individuele bedrijven, maar gehele ketens hun digitale veiligheid moeten waarborgen. Deze ketenzorgplicht houdt in dat ondernemingen actief moeten bijdragen aan de cybersecurity van de hele keten, inclusief hun partners en leveranciers.

NIS2 Quality Mark als facilitator voor samenwerking<
Het NIS2 Quality Mark is ontworpen als een praktische en toegankelijke norm voor met name mkb-bedrijven om hun cybersecurity op een flexibele en op maat gemaakte manier te verbeteren. De norm is ontwikkeld in samenwerking met 10 brancheorganisaties onder supervisie van de Stichting Quality Markvernieuwing, en biedt een kader waarbinnen bedrijven kunnen voldoen aan de NIS2 richtlijnen zonder dat dit ten koste gaat van hun bedrijfsvoering of zakelijke relaties.

Versterking van zakelijke relaties door naleving<
Door het naleven van de NIS2 richtlijnen met behulp van het NIS2 Quality Mark, kunnen bedrijven hun zakelijke relaties niet alleen beschermen, maar ook versterken. De norm biedt een gemeenschappelijke basis voor veiligheidsmaatregelen die alle schakels binnen de toeleveringsketen ten goede komen. Dit bevordert een vertrouwenscultuur en een proactieve benadering van risicobeheer, wat essentieel is in een tijd waarin digitale bedreigingen een constante zorg vormen.

Meer informatie over het NIS2 Quality Mark is beschikbaar op nis2qualitymark.eu