Om voldoende tijd te kunnen nemen voor een grondige uitwerking, is besloten om meer tijd te besteden aan het opstellen van het wetsvoorstel, die vervolgens in het najaar van 2023 ter consultatie zullen worden voorgelegd.

Wat was de reden voor de aanpassing van de planning?

De implementatie heeft naast de complexiteit ook aanzienlijke gevolgen. In vergelijking met de NIS1-richtlijn zullen meer sectoren en organisaties binnen het toepassingsbereik van de implementatiewet vallen. Ook wordt er meer verwacht van de betrokken sectoren en organisaties, aangezien beide richtlijnen zorgplicht (beveiligingseisen) en meldplicht bij incidenten bevatten. Vanwege de complexiteit en de gevolgen is het essentieel om het wetsvoorstel zorgvuldig en helder uit te werken, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht.

Gezien de complexiteit en impact is het van cruciaal belang om het wetsvoorstel zorgvuldig en duidelijk uit te werken, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht. Om voldoende tijd te hebben voor dit proces, is besloten om meer tijd te nemen voor het opstellen van de wetsvoorstellen. Deze wetsvoorstellen zullen vervolgens in het najaar van 2023 ter consultatie worden voorgelegd.